Sidor

tisdag 5 juni 2012

Elia Bönebrev


Brådskande! Be att en ny Gaza fördrivning inte äger rum!

"Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats* dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land och kastat lott om mitt folk. En sköka betalade de med en pojke, och en flicka sålde de för vin som de drack upp." (Joel 3:1-3)
USA:s president Barack Obama började sin mandattid 2009 genom att dra upp nya riktlinjer i USA:s mellanöstern politik, där han krävde att Israel skall dra sig tillbaka till Auschwitz gränserna från juni 1967 utan att kräva något i gengäld från Palestinierna.
Israel var tvingades acceptera ett byggstopp i hela Jud�en och Samarien för att de så kallade fredsförhandlingarna skulle kunna återupptas. Medan Israels regering stoppade all byggnation i tio månader, så gjorde palestinierna ingenting från sin sida.
Trycket på Israel att ge upp Jud�en och Samarien till Palestinierna har eskalerat enormt under Obamas presidentskap och just nu har situationen nått en krispunkt. Det är dags för oss att stå i gapet och be.
Vi måste vara medvetna om att de heroiska "bosättarna" utgör Israels starkaste försvar. Om Israel ger upp Jud�en och Samarien kommer man inte att kunna försvara sina medborgare, om ett nytt krig bryter ut, ett faktum som militära experter, även i USA har verifierat. Eftersom det Palestinska ledarskapet aldrig har accepterat Israels rätt att existera skulle det vara som att begå nationellt självmord. Både Hamas och PLO har hela Israel som sitt mål. De så kallade 1967 års gränser är verkligen Auschwitz gränser.
Förutom detta så är Jud�en och Samarien själva hjärtat av Israel där alla förbund mellan Gud och patriarkerna ingicks. Det är omöjligt att överleva utan ett hjärta och fienden vet detta. Oavsett om Iran får kärnvapen eller inte så är Israel dömt utan Jud�en och Samarien. Lägg till detta att Egypten, den största arabiska nationen, är på väg att bryta sitt fredsfördrag med Israel. Det är som vi ofta brukar säga: araberna har redan 22 länder och Israel har inte råd att ge upp Jud�en och Samarien.
Denna vecka skall Knesset hålla en preliminär omröstning om två lagförslag att retroaktivt legalisera hem i Jud�en och Samarien som annars måste rivas. Nu är det dags att be om en vändning av denna situation för att undvika början av en mycket värre utdrivning av judar än den från Gaza år 2005!
Nedan är två artiklar som kommer att ge fler detaljer till situationen.
Fyra bosättare hungerstrejkar över utposter

Yehuda Yifrach hade inte ätit på nästan 24 timmar när han satt i ett protest tält i närheten av Knesset på onsdagen. Den 35-årige mannen planerar att sitta i tältet, utan mat, tills regeringen backar från sin plan att riva fyra utposter i år, inklusive Amona, nära Ofra bosättningen, där han har bott i 12 år.
Hungerstrejken var en spontan id�, som Yifrach kom på bara i fredags.
"Jag bestämde mig för att jag var tvungen att göra det", sade Yifrach som är smal, brunhårig och lågmäld.
Han berättade för sin familj och Rabbi Yair Frank i Amona om sin plan. Han ansökte också om tjänstledighet från sitt jobb som redaktör vid den Hebreiska tidningen Makor Rishon, så att det skulle vara klart att det var ett privat initiativ som inte hade någon koppling till hans arbete där. Yifrach var så övertygande när han talade med Frank, 37, att Rabbinen anslöt sig till honom.
På tisdag eftermiddag slutade de äta. På onsdagsmorgonen gick även Dvir Raz, 31, Amona och Lizanit Riklin, 45, från Ma'aleh Mikmas bosättning med i hungerstrejken. MK Ya'acov Katz (National Union) kommer sannolikt att gå med dem på söndagen tillsammans med hans talesman Harel Cohen.
På onsdag eftermiddag, satt alla fyra i protest tältet, och ringde runt och använde dator för att få stöd för sin sak. De hoppas att hungerstrejken, som inte inkluderar vätskor, inte kommer att räcka längre än till onsdag, då Knesset skall hålla en preliminär omröstning om de två lagarna att retroaktivt legalisera Västbankens utposter, som lämnats in av Katz och MK Zevulun Orlev (Habayit Hayehudi ).
Lagstiftningen anses vara ett sista desperat försök att rädda åtminstone två av utposterna, Ulpana i utkanten av Beit El bosättningen och Migron, som ligger i närheten av Psagot och Kochav Ya'acov bosättningarna. Högsta domstolen har beordrat staten att riva fem flerbostadshus, hem till 30 familjer, i Ulpana den 1 juli. Det har också beslutats om evakuering av hela Migrons utpost, hem till 50 familjer, den 1 augusti.
Netanyahu har motsatt sig lagförslaget om utposterna, och även så sent som på onsdagskvällen, hindrade han ministrarna att rösta efter sitt samvete. I stället krävde han att de skulle följa koalitionens överenskommelser. Orlev och Katz har sagt att lagförslagen bara kan godkännas med stöd på ministernivå. Utöver det har staten även lovat Högsta domstolen att det skall riva Mitzpe Assaf utposten, belägen utanför Beit El bosättningen den 1 juli och att det skall evakuera Amona utposten i slutet av året.
Staten anser att alla fyra utposterna byggts utan tillstånd på privat palestinsk egendom. Det finns även andra utposter och nybyggarhem som är i en liknande situation, men staten har tvingats att agera mot dessa fyra utposter, eftersom Peace Now (Fred Nu) och Yesh Din begärde att Högsta domstolen skulle agera mot dem. Eftersom inga slutgiltiga domar har utfärdats med avseende på Mitzpe Assaf och Amona, är det möjligt att staten kommer att begära en fördröjning.
I intervjuer med The Jerusalem Post på onsdagen, säger Yifrach, Frank och Raz att de inte längre kunde leva under ständigt hot om att deras hem ska rivas. "Den ödesdigra timmen är nu," sa Yifrach. "Vi har kommit till den punkt där våra hem brinner."
Han sa, om staten tvingas att riva Ulpana och Migron, kan även tusentals andra hem i Jud�en och Samarien som byggts utan tillstånd vara i riskzonen. Katz har uppskattat att det finns ca 9 000 icke-godkända judiska hem på Västbankens utposter och bosättningar.
"Det handlar om ett nytt tillbakadragande", sade Yifrach och refererade till Israels förstörelse av tjugoen Gaza bosättningar och fyra i norra Samarien under 2005. Han tillade att han vet hur traumatisk en sådan händelse kan vara, eftersom han ägde en av de nio bostäderna i Amonas utpost, som staten rev den 1 februari 2006.
"Det finns ett ögonblick då sorgen är så stor och avsaknaden av rättvisa så djup, att man känner att man inte kan hålla tyst", sade han. Yifrach erkände att en hungerstrejk var en extrem åtgärd. Men han sa att det kom utifrån djup smärta. "Det är så mycket politisk debatt om denna fråga. Folk har glömt bort att det handlar om män, kvinnor och barns liv ", sade han. Raz sade att som far till tre små barn hade han ett ansvar för deras framtid. "Om sex månader kommer vi att kastas ut på gatan. Jag har små möjligheter kvar att ta hand om min familj. Detta är det mest drastiska jag kan göra innan bulldozern kommer, "sade han.
Peace Now och Yesh Din har sagt att det är viktigt att staten upprätthåller rättsstaten och respekterar rättsväsendets oberoende. När det gäller dessa fyra utposter specifikt har de sagt att staten inte bör sanktionera markstöld.
Alla fyra hungerstrejkande sade att frågan inte hade blivit ordentligt behandlad. De noterade att alla fyra utposter hade byggts med pengar från byggandsministeriet. De tillade att även om utposterna revs, så skulle marken ändå inte lämnas tillbaka till palestinierna, och den bästa rättmätiga lösningen vore att kompensera de Palestinska fordringsägarna. Frågan, sade de, var politisk och inte juridisk. De tillade att Yesh Din och Peace Now använde lagen för att främja deras agenda för ett israeliskt tillbakadragande till gränserna före 1967.
Riklin, en socialarbetare och en mor till tre, sade att hon bestämde sig för att spontant delta i hungerstrejken i solidaritet med de som bor i utposten och av en djup förståelse av faran av en tvångsevakuering, något som hotar hela bosättarrörelsen. Yifrach sade att han var hoppfull om att lagförslaget kommer att antas på onsdag och har inte tänkt på vad det innebär om det avslås. "En person måste leva med tro och optimism om att logiken kommer att segra", sa han.[1]
40 Husvagnar på väg till Beit El - för Vräkning?
Husvagnarna var avsedda för invånarna i Bnei Dekalim som tvingades att lämna sina hem i Gaza år 2005, men de fick veta planerna hade förändrats.
Fyrtio husvagnar (ombyggda husbilar) kommer att köras till Beit El under de kommande dagarna, som en förberedelse inför den planerade rivningen av Givat HaUlpana grannskapet och vräkningen av invånarna från deras hem. Flytten av vagnarna är i strid med premiärministerns åtagande att frysa alla förberedelser för en vräkning samtidigt som ansträngningar pågår för att hitta andra lösningar på problemet.
Arutz Sheva har fått veta att husvagnarna var avsedda för judarna i samhället Bnei Dekalim - som gjordes hemlösa i Gaza 2005 under "tillbakadragandet" och har fortfarande inte fått permanenta bostäder.
I stället kommer de att föras till Beit El under de närmaste dagarna, som en förberedelse inför rivningen av bostäder i Givat HaUlpanas grannskap.
Planen blev känd när kabinettssekreterare Tzvi Hauser sa till folket Bnei Dekalim att de inte kommer att få de trailers som utlovats dem på grund av "en förändring i planerna." Hauser sade att förändringen var "bara ett tekniskt steg". Koalitionens ordförande Ze'ev Elkin sa till Arutz Sheva: "Detta är en skandal, en flagrant kränkning av ett uppgjort avtal mellan statsministern och ledarskapet i koalitionen. Det är en synd på randen till ett brott, och en orättvisa mot de som vräktes i Gush Katif ".[2]
• Be att Gud ska skydda bosättarna och tillåta dem att stanna i sina hem!
"Men ni, Israels berg, skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka. Ty jag skall komma till er och jag skall vända mig till er, och ni skall brukas och besås. Jag skall föra samman på er många människor, hela Israels hus. I städerna skall det på nytt bo människor och ruinerna skall byggas upp. Jag skall föra samman på er mängder av människor och boskap, och de skall bli fruktsamma och föröka sig. Jag skall låta er bli bebodda, alldeles som ni förr var. Jag skall göra er ännu mer gott än tidigare. Och ni skall inse att jag är HERREN. Jag skall åter låta människor vandra fram över er, nämligen mitt folk Israel. De skall ha er till besittning, och ni skall vara deras arvedel, och ni skall inte mer döda deras barn. " (Hes 36:8-12)
• Be att Israels regering inte kommer att upprepa misstaget vid tillbakadragandet från Gaza 2005 genom att tvinga medborgare från deras hem!
"Ogudaktighetens spira skall inte vila över de rättfärdigas arvslott, för att de rättfärdiga inte skall räcka ut sina händer till orättfärdighet." (Ps 125:3)
• Be att premiärminister Netanyahu kommer att tillåta koalitionens att medlemmar rösta efter sitt samvete i den preliminära omröstningen om de två lagförslagen för att rädda hem i Jud�en och Samarien!
"Gör gott, HERRE, mot de goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan. Men dem som viker av på krokiga vägar skall HERREN föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel!" (Ps 125:4-5)
• Be att de som arbetar för att tvinga bort Israels medborgare från Jud�en och Samarien inte kommer att lyckas i sina ansträngningar!
"Jag, HERREN, är den som har gjort allt, den som ensam har spänt ut himlen och brett ut jorden. Vem var med mig? Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar, den som låter de visa komma till korta och gör deras kunskap till dårskap, men som bekräftar sin tjänares ord och fullbordar sina sändebuds råd. Jag är den som säger om Jerusalem: �Det skall bli bebott� och om Juda städer: �De skall bli uppbyggda. Jag skall resa upp deras ruiner.�" (Jes 44:24-26)
Gud välsigne dig som väktare på Jerusalems murar!
Lars och Harriet Enarson


[1] "Four settlers go on hunger strike over outposts" By Tovah Lazaroff 05/31/2012, http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=272096
[2] "40 Caravans En Route to Beit El -- for Eviction?" By Gil Ronen, 5/31/2012, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/156409#.T8ixk5ktg6x
Bilder: Gili Yaari (giliyaari.com), Tovah Lazaroff (jpost.com), Flash 90 (israelnationalnews.com)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar