Sidor

onsdag 17 oktober 2012


Det ekar från historien, denna fantastiska historia 
när Gud talade och när Han tog med sig Abraham 
och visade honom stjärnorna och lovade att i Abraham 
skulle alla släkter på jorden bli välsignade.
Hur kommer alla vi andra in i detta stjärnljus
tillsammans med Abraham.
I några av orden finner jag en flik av hopp,
men tror du verkligen att judarna någonsin 
vill ha med oss att göra.
 +++++++++
En synnerligen annorlunda fundering .....
Kan jag ta med mig Jesus/Yeshua till det judiska folket, 
tänker jag, och presentera honom, 
berätta om hur det kom sig att Han
vandrar som förklädd Gud bland oss, 
förklädd därför att Han bär romerska kläder. 

Vi kanske helt enkelt måste lämna tillbaka Honom.
Kanske är det så -  och då är det bråttom.

Jag drar mig till minnes att jag för flera år fick frågan 
från en av mina vänners mamma, 
som avtjänat "straffet för att vara jude", hos Hitler.
Hon uttryckte det så här;
"Varför tog ni judepojken Jesus från oss, varför gjorde ni det?"
Hon såg uppfordrande på mig och jag hade inget svar.

Frågan kvarstår och just därför undrar jag om det inte är tid att lämna tillbaka honom, att söka rätt på hans judiska identitet och lägga bönesjalen över hans axlar och sätta en  kippa  på hans huvud 
och överlämna honom till Israeliska Ambassaden i Jerusalem med orden:

Härmed överlämnar vi Jesus Kristus Yeshua Davids son     
tillbaka till er.  
Vi har inte  kunnat förvalta honom som vi borde men med er hjälp så kommer världen att se annorlunda ut därför att ni kommer att känna igen honom. 
För oss blev han något annat än han kommer att vara för er, vi förstod inte att han var jude och att frälsningen kommer från er.

Vi ber om förlåtelse för all vår ondska och ber om er förbön för vår själs frälsning. 
Vi förstod inte att han var jude utan klädde honom i romerska kläder och satte honom i första ledet under förföljelser mot er. 
Man prisade hans namn när vi sände er till utrotningslägren. 
Kan ni förlåta oss.  

För många av oss har Jesus varit en verklig vän, han har undervisat oss om vägen, sanningen och livet, och nu ber Han oss att överlämna honom till er så att skadan kan helas mellan oss och så att Hans rike snart kan komma.

Han kommer inte på en åsna denna gång.  
Tag väl hand om Honom, möt Honom, blås shofar
och jubla att er frälsare äntligen kommer hem.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://israelisverige.info/?p=14014


http://www.youtube.com/watch?v=AoizSL-TEJQ&list=FLBN0upx8Rg9gov_Z3pQRi6g&index=2&feature=plpp_video


http://www.israeltoday.co.il/tabid/178/nid/22832/language/en-US/Default.aspx

http://stig-melin.blogspot.se/


http://jihadimalmo.blogspot.se/2012/10/mullornas-stormoske-i-kopenhamn-snart.html


http://aletheia.se/


http://jihadimalmo.blogspot.se/2012/10/saudiska-larobocker-fulla-av-hat-och.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar