Sidor

söndag 10 mars 2013

Trots mörker över jorden
Trots mörker över jorden 
så måste vi gå vidare
Läs och fundera över 
länkarna här nedan ...
---------------------------------------

Hur tomt är allt
hur ödsligt och fördärvat
hur meningslöst och dött
är livet utan dig

man har försökt 
att döda dig 
om natten
och under månens ljus
till tidens slakthus 
har man släpat dig

Men utan dig 
finns heller inte Gud
vår smärtas källa

då ropar vi förgäves 
ut ditt namn

Du måste finnas
ropet når dig ifrån djupet
utav människan

"Vad vore vårt liv om Du inte fanns"lyssna ...
http://www.youtube.com/watch?v=a2idVI73ais
 http://www.elvorochjanne.sprofetiskt/nyheter/SNABBNYTT.htmle/


http://jihadimalmo.blogspot.se/2013/03/yttrandefrihetens-fiender-fylkas-mot.html
http://www.youtube.com/watch?v=A07tDouATcE


http://israelisverige.blogspot.se/2013/02/eus-antisemitiska-arv-kristallklart.html


http://frontpagemag.com/2013/alan-m-dershowitz/pink-anti-semitism-is-no-different-from-brown-anti-semitism/?utm_source=FrontPage+Magazine&utm_medium=em


http://www.youtube.com/watch?v=3MIXHYN_IVw&feature=player_embedded


http://jihadimalmo.blogspot.se/2013/02/eu-arbetar-for-ett-judefritt-israel.html


http://jihadimalmo.blogspot.se/

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html


http://berndtisaksson.dinstudio.se/empty_80.html

___________________________________________________________

"Varför tog ni judepojken, Jesus, ifrån oss"

"Varför gjorde ni det"? 
Frågan kom helt överraskande från en av mina judiska
vänners mamma., och jag minns inte när jag blivit så svarslös.
Allt sedan dess, det är nu flera år sedan, så finns frågan lika obesvarad som den gången, 
och jag söker fortfarande efter svaret.. 
för det finns naturligtvis ett svar.
Därför skall jag försöka att skriva ner några av mina tankar 
omkring den här frågan och även andra frågor. 

Det är nog inte bara "judepojken" som vi lagt beslag på, tänker jag fundersamt.

--------------
Det är som om jag bär på en hemlighet
som jag aldrig kommer att förstå.
Årtusenden av smärta rullas in, 
som ett bildspel fladdrar det förbi.
Alla nervstationer slår larm 
medan universum brinner, tänker jag.

Inneslutet i människan ligger svaret  
men koden in till henne har brutits sönder,
när ljuset släktes ner.
Mitt rop studsar mot klippan
och speglar bilden av ditt ansikte

Min vandring har just börjat.
Det blev ett laddat ögonblick. 
Frågan var ställd och landar just nu igen hos mig.

Kanske är det en av historiens svåraste fråga
från en kvinna som inte frivilligt "tjänstgjort hos Hitler".
Hon visste om hatet, hon hade känt det fysiskt 
och psykiskt, ett hat som fortplantade sig 
genom hela den judiska samhällskroppen.

Det "kristna Europa" har sedan dess burit på denna skuld
utan att få förlåtelse, sa han, 
en annan av mina judiska vänner.
Det finns ingen att be om förlåtelse, fortsatte han, för alla dessa döda. 
Det finns ingen som kan ge förlåtelse.

Om det är så är hela världen fördömd, 
tänkte jag tyst för mig själv.

Vad finns det för strategi bortom allt skapat 
som utvalde ett folk till att vara en syndabock i världen.
Detta måste ingå i en hemlighet som är omöjlig 
att tränga in i, ändå vill jag försöka.

Var börjar jag att bläddra, hur långt måste jag backa i tiden?

För det första vill jag påstå att det inte finns något Kristet Europa,
länder och institutioner kan inte vara kristna.
Att vara en kristen måste innebära att jag har en personlig relation med himmelens Gud.
Den Gud jag tror på är den som bibeln talar om  
nämligen Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. 

Ibland har jag med en rysning tänkt, att det kanske inte gäller oss hedningar, men så har ett ord glimmat till och sagt, att vi finns med bland folken som genom Abraham också skall bli välsignade.

Samtal pågår ...
Den världsvida antisemitismen började i farstun efter apostlarnas död och har fortsatt, (med några få undantag ) med samma intensitet intill i dag.
Kyrkohistorien är en förödande läsning och varje gång som jag snubblar över någon av dessa förfalskare av evangeliet så mår jag illa. 
Mycket tidigt skildes våra vägar. Våra tidiga kyrkofäder såg till att
så skedde         
Det judiska folkets historia är fyllt av katastrofer och lidande, ett lidande som är större och grymmare än alla andra folks lidande.

Vi kristna förlorade stora delar av den bibliska orienteringen och historien om Guds stora frälsningsplan  
Jag  ser i dag en hunger i församlingarna efter kunskap som gått förlorad, och jag tror på en återförening mellan judar och kristna
till välsignelse för oss båda. 
Svaret på frågan om "varför vi tog judepojken Jesus från judarna"
tror jag är, att vi hedningar skulle få möjlighet att bli frälsta genom tron på honom.
Det står ju att "frälsningen kommer från judarna" och nu är det tid att återlämna honom för att Hans välsignelse också skall kunna drabba hela det judiska folket.
Jag tror att en återförening i kärlek mellan judar och kristna  kommer att föda fram en stor välsignelse för oss båda och i hela världen
Det vill jag fortsätta att tro på och arbeta för. '


Ur brevet till Gud

Vad vet Du 
om färden mellan solar
mellan mörkrets vintergator 
bortom frusna vatten

Vad visste Du 
om sorgen
om smärtan
för människan att bära

En svindlande ton
skall bära oss fram

Långt bortom ljusets gränser
skall vi resa med Dig

Världen vilar i ett mörkerrum
där ordet nyss blev sagt

Min själ är tung av längtan efter Dig
mina ögon drunknar
i det svarta vattnet utan spegelbild
och mitt rop studsar tillbaka
mot mitt ansikte

Du sveper bort oss i vinden
och låter havet uppsluka oss
du vräker vågor över bergen
och ner i havets djup
låter Du Din vrede tala

Himlarna svartnar
det gnisslar och stönar
när jordens pelare faller

Med förödande kraft
flyttar Du plattorna
på havets botten
och jordens skorpa brister

I bruset kan jag höra Dig svara
res upp ett altare vid havets gräns
vid jordens ände
och ropa ut mitt namn
kasta det mot klippan

För Din Andes låga ge oss skydd
låt vinden stillna
rör vid vågorna
så att de lägger sig till ro
och låt oss åter
i Din mantelflik få bo


http://israelisverige.blogspot.se/2013/02/eus-antisemitiska-arv-kristallklart.html


http://frontpagemag.com/2013/alan-m-dershowitz/pink-anti-semitism-is-no-different-from-brown-anti-semitism/?utm_source=FrontPage+Magazine&utm_medium=em


http://www.youtube.com/watch?v=3MIXHYN_IVw&feature=player_embedded


http://jihadimalmo.blogspot.se/2013/02/eu-arbetar-for-ett-judefritt-israel.htmlhttp://jihadimalmo.blogspot.se/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar