Sidor

måndag 14 juli 2014

"Vem är du som står bortvänd"
 


BÖNERAPPORT: TVÅSTATSLÖSNINGEN–DEN STÖRSTA FARAN FÖR ISRAEL! DEL 1 (28-2016)

Inkorgen
×

ELIA BÖNEARMÉ no-reply@thewatchman.org via mail208.atl61.mcsv.net 

12:39 (1 timme sedan)
till FNAME
Bönerapport, vecka 28, 2016
På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. (Jesaja 62:6-7)

Be för konferensen i Horred 21-24 juli och Lars Enarsons medverkan där! Se stadenpaberget.se


JUDARNA - ETT PROFETISKT FOLK


Det judiska folket har en unik kallelse som är oåterkallelig. De är ett profetiskt folk.

Beställ nu! 150 SEK
SE VIDEO

TVÅSTATSLÖSNINGEN – DEN STÖRSTA FARAN FÖR ISRAEL! (DEL 1)


”Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalem fångenskap, skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken.De har delat mitt land.” (Joel 3:1-2)


Historien visar tydligt att det judiska folket har den folkliga rättigheten till hela Landet mellan Medelhavet och Jordanfloden som sitt eget hemland. Frånsett några kortare perioder har judar bott i detta land ända sedan Josuas dagar för 3500 år sedan. Det finns inte många folk i världen idag som har en så lång dokumenterad historia bakåt i tiden. FN stadgar att ursprungsbefolkningen i ett område automatiskt har rätten till det land där de bor. 1922 erkände hela världssamfundet genom FNs föregångare, Nationernas Förbund, enhälligt det judiska folkets historiska rättigheter till hela det land som då hette Palestina.

Palestinaaraberna kan inte visa upp en historia i området som liknar det judiska folkets. Vid en av de första kända folkräkningarna som gjorts i modern tid i Jerusalem utgjorde judarna majoriteten av befolkningen på 1800-talet redan innan sionismen uppstod som en politisk rörelse. Någon palestinsk statsbildning har aldrig någonsin existerat genom hela historien. 1917 tog britterna över Palestina från turkarna som styrt området i 400 år. Innan dess hade området styrts från Bagdad, Damaskus och Kairo. Till och med Koran erkänner att Gud gett det Heliga Landet till det judiska folket.

 

Judarna är inga främmande kolonisatörer

Judarna är inga kolonisatörer i Israel som berövat ett annat folk deras ursprungliga hemland. Det är en lögn som kommunismen uppfann. På Jesu tid för två tusen år sedan pratade man inte arabiska i det Heliga Landet. Man talade hebreiska. Landet hette inte Palestina. Det hette Israel precis som det gör idag. Matteus skriver om detta:

”När Herodes nu var död, se, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten. Ängeln sade: ’Stig upp och tag med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, ty de som ville ta barnets liv är döda.’ Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land.” (Matt 2:19-21)

Det har genom hela historien aldrig funnits en separat arabisk, palestinsk, nationell identitet förrän sionismen uppstod. Det finns inte en enda känd palestinsk arabisk ledare genom historien innan dess, inget separat palestinskt språk och framför allt ingen palestinsk stat. Jerusalem har under 3000 år aldrig varit huvudstad i någon annan stat än en judisk.

Palestinierna utgörs i första hand av inflyttade araber. De har inte mer rättigheter till ett eget land än vad de svarta i USA har rätt till ett eget land. Det finns inga historiska skäl till detta. Det judiska folket har däremot historiska rättigheter till detta. De är den enda definierade ursprungsbefolkningen i området. Hela världen erkände detta 1922.

 

Den främsta orsaken till konflikten

Orsaken till att palestinierna idag kräver en egen stat beror i första hand på islams inbyggda judehat. De palestinska terroristerna skriker inte ”För Palestina!” när de mördar judar idag. De skriker ut den muslimska trosbekännelsen ”Allah hu akbar!” De motiveras till denna terror av islams och imamernas löfte om 72 jungfrur.

Den palestinska, nationella rörelsen är från dess begynnelse ett rasistiskt, antisemitiskt, folkmordsprojekt byggt på lögner. Världen har förförts till att omfatta denna lögn genom det arabiska oljevapnet i kombination med en ateistisk vänsterpropaganda.

Det finns inga araber i Mellanöstern som har större demokratiska rättigheter och friheter än vad araberna har i Israel. Israel är en välsignelse både för araber och judar. Jerusalem Post kolumnisten Caroline Glick har visat detta väldigt tydligt i sin banbrytande bok The Israeli Solution: A One-State Plan for Peace in the Middle East.[1]Tvåstatslösningen drabbar inte enbart araberna negativt utan kommer i slutändan att innebära både Europas och Amerikas fall.

De som framför allt hejar på och uppmuntrar de palestinska terroristerna idag är EU. Förintelsen av sex miljoner judar i Europa uppstod inte i ett vacuum. Antisemitismen har varit en djupt rotad del av den europeiska kulturen i århundraden och idag har man enbart en generation efter Förintelsen öppnat stora famnen för islams fanatiska judehat och övergett Israel.

Sir Jonathan Sachs, den tidigare överrabbinen i Storbritannien, förklarade nyligen i en intervju i BBC att under medeltiden förföljdes judarna i Europa för sin religion. Efter upplysningstiden var det inte längre möjligt att förfölja någon av religiösa skäl, så antisemitismen bytte skepnad och man började i stället förfölja judarna för deras ras. Efter Förintelsen så är det inte längre möjligt att förfölja någon på grund av ras så nu förföljs judarna i stället både i Europa och utöver världen för deras stat. Israelhatet är vår tids antisemitism.

 

Detta är ett jubelår

Det framväxande Stora Rådet i Israel proklamerade enhälligt denna vecka efter ett år av överläggningar att det nuvarande bibliska året som heter 5776 på den judiska kalendern, är ett jubelår. Under jubelåret får alla tillbaka sin utlovade arvedel.

Israel har under detta år proklamerat offentligt att Golanhöjderna är en förblivande del av Israel för all framtid. Premiärminister Netanyahu samlade hela Israels regering på Golanhöjderna och gjorde denna proklamation. Låt oss be om en liknande proklamation om Judéen och Samarien under detta jubelår!

Saker kan hända snabbt i Mellanöstern. Nästa vecka håller Republikanerna sin partikongress i USA. Man har lagt fram ett förslag att stryka tvåstatslösningen från deras partiprogram. Det kan hända att detta kommer att godtas av kongressen. Det innebär ett mycket stort steg i rätt riktning.

 

Lövhyddofesten i Jerusalem 16-25 oktober!

Det står i Jesaja: ”Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder.” (Jes 40:1-2)

Ett av de starkaste sätten att trösta Israel i denna tid är att komma till Israel under Lövhyddofesten för att glädjas tillsammans med det judiska folket under denna deras stora glädjehögtid.

Be för vårt planerade sukkotfirande i Jerusalem och gör vad du kan för att komma med på denna profetiska fest för att stödja Israel och bana vägen för Herren!

Gå till vår hemsida och läs mer här! Där kan du också anmäla dig. Flygresan bokar du själv. Från Skandinavien går det direktflyg med Norwegian 16 oktober med hemresa 25 oktober.

FÖRENA DIG MED OSS I FÖLJANDE BÖNEÄMNEN:

• Be att Gud frustrerar nationernas planer under de närmaste månaderna att dela Israels Land och Jerusalem genom en tvåstatslösning!
”HERREN gör hednafolkens planer om intet, han gäckar folkens tankar. Men HERRENS plan består för evigt, hans hjärtas tankar från släkte till släkte.” (Ps 33:10-11)
”Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.” (Sak 12:3)

• Be att Guds Namn blir förhärligat över hela jorden genom att han förökar judarna i Israel och utvidgar Landets gränser!
”Du har förökat folket, HERRE. Du har förökat folket och bevisat dig härlig, du har utvidgat landets alla gränser.” (Jes 26:15)
”Men ni, Israels berg [Judéen och Samarien], skall åter grönska och bära frukt åt mitt folk Israel, och de skall snart komma tillbaka. …Jag vill helga mitt stora namn … Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.” (Hes 36:8, 22-24)

• Be att planerna mot Israel i FNs Säkerhetsråd i höst kommer att misslyckas!
”Rasa, ni folk, ni skall ändå krossas. Lyssna, alla länder i fjärran. Rusta er, ni skall ändå krossas. Ja, rusta er, ni skall ändå krossas. Gör upp planer, de går ändå om intet. Avtala vad ni vill, det kommer ändå inte att lyckas. Ty Gud är med oss.” (Jes 8:9-10)
”Förvirra dem, Herre, gör deras tungor oense.” (Ps 55:10)

• Be att Israel omvänder sig till Gud och söker hans hjälp!
”Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära.” (Ords 14:34)
”Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord. Inte skall han låta din fot vackla, inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel,
han slumrar inte, han sover inte.” (Ps 121:2-4)

• Be att Gud sänder ut sina mäktiga änglar och strider för Israel mot Islams planer att utplåna dem!
”Gud, var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud! Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ’Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn.’” (Ps 83:2-5)

• Be för vårt firande av Lövhyddofesten i Jerusalem i höst kommer att trösta Israel och bereda vägen för Messias!
”Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder.” (Jes 40:1-2)

• Be att Guds härlighet snart återvänder till Tempelplatsen!
”Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn.” (Dan 9:17-18)
Gud välsigne dig som väktare på Jerusalems murar!

Lars och Harriet Enarson
Stöd detta arbete!
Partner med oss!

Ge via bankkonto!

Sverige: Plusgiro: 30 86 38–6, Bankgiro: 609-2316,
 TWI Skandinavien
Norge: Elia Bønnearme, Konto nr: 163 809 304 24, 1708 Sarpsborg
Finland: OBS! Nytt konto: Handelsbanken
FI 273 131 100 131 8629 Lars Enarson

Lövhyddofesten i Jerusalem 16-25 oktober!

Anmäl dig till det historiska firandet i Jerusalem!


http://www.kyrkanstidning.se/debatt/i-vems-namn-talar-svenska-kyrkan-0

http://samtiden.nu/25719/no-go-zoner-ar-som-tryckkokare-redo-att-explodera/

http://www.israelvideonetwork.com/ron-dermer-just-proved-why-every-christian-should-stand-with-israel/?omhide=true&utm_source=MadMimi&utm_med


http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Initial-report-Suspected-terror-shooting-in-Kiryat-Arba-2-wounded-459126http://www.breakingisraelnews.com/70094/obamas-secret-refugee-plan-a-danger-to-us-and-to-israel-opinion/#cP5ADkRCK8GXq82A.97


http://www.dagen.se/debatt/svenska-kyrkans-israelsvek-1.739336https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/15531ebb93f83caa
 http://jihadimalmo.blogspot.se/2014/11/jihad-i-goteborg-mordhot-mot-rabbin.html

http://www.frontpagemag.com/2014/frontpagemag-com/geert-wilders-islams-war-against-the-free-west/?utm_source=FrontPage+Magazin 
http://www.jpost.com/Blogs/The-Sweden-Israel-Conundrum/The-Swedish-Intifada-in-Israel-381971

http://avpixlat.info/2014/11/12/ambulansfack-kraver-militarutrustning-for-att-arbeta-i-invandraromraden/#more-132943
 

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/1498582766b62398

http://nyheter24.se/debatt/774242-gomer-kd-orimligt-att-flyktingar-aker-pa-semester-i-hemlandet

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/1497b067d27759a6

http://jihadimalmo.blogspot.se/2013/09/det-gyllene-jerusalem-med-ofra-haza.html

http://www.frontpagemag.com/2014/robert-spencer/berkeleys-jihad-against-bill-maher/?utm_source=FrontPage+Magazine&utm_medium=email&utm_cam

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/1495a9dcf236625e

http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/25390/Default.aspx


http://snaphanen.dk/2014/10/27/why-i-write/

http://snaphanen.dk/2014/10/25/sondagskronika-sa-smugglas-migranter-in-i-eu/


file:///C:/Users/Public/Desktop/4Media%20MP4%20to%20MP3%20Converter%206.lnk


http://www.kidkumlin.org/


http://www.expressen.se/nyheter/beviset-s-lovar-att-samarbeta-med-smr/
'
http://vimeo.com/106561659


http://www.youtube.com/watch?v=I5_97HBzghI

http://www.svt.se/opinion/article2243225.svt

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/1492cc5c489dfe25


http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/jihadister-i-is-kommer-till-sverige-som-asylsokande_4023543.svd

http://www.timesofisrael.com/thousands-of-christians-voice-support-for-israel-in-jerusalem/#ixzz3GFsXnvwl


 http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/10/10/Israels-ambassador-Vi-tog-kriget-mot-terrorn-i-ert-stalle


/ttp://
www.jpost.com/Opinion/As-I-see-it-Perfidious-Albion-reverts-to-type-379028


http://aletheia.se/2014/10/17/arlig-lasning-av-bibeln-pa-esras-satt/http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/186152#.VD4Y1md_vPJ

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/148f048dc8bd1437


http://www.dn.se/debatt/ensidiga-svenska-atgarder-loser-ingenting-i-konflikten/

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4718397510060059757#editor/target=post;postID=4776686431774549961;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=1;src=postname

http://www.expressen.se/nyheter/beviset-s-lovar-att-samarbeta-med-smr/


http://aletheia.se/2014/09/02/faran-vi-tiger-ihjal/

LÄS  http://pamelageller.com/2014/10/jew-hatred-in-sweden-first-eu-country-to-recognize-palestinian-terror-state.html/


http://jihadimalmo.blogspot.se/2014/10/sorgebarnet-malmo.html


OBS LÄS MEDANSTÅENDE OM KALIFATET    
http://jihadimalmo.blogspot.se/2014/09/wilders-om-kalifatet-och-europas.html

___________________________________________________ http://www.samtiden.nu/2512/akesson-vill-ge-kristna-irakier-eget-land/

http://jihadimalmo.blogspot.se/2011/03/det-bubblar-i-det-antisemitiska-trasket.html

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/147963a74eb565cd?projector=1

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/1478b42c766f4867


https://mail.google.com/mail/?tab=wm#sent/146a4afbd0183785?projector=1


http://www.jihadwatch.org/2014/08/robert-spencer-pj-media-6-ugly-signs-of-resurgent-worldwide-antisemitism?utm


http://www.d-intl.com/2014/08/02/ledare-taggad-akesson-angrep-islamism/


https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/147ce63c0228e992


http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3839756.ece


http://www.barenakedislam.com/2014/08/12/renowned-dutch-anti-islamization-mp-geert-wilders-warning-to-israel/http://www.breitbart.com/Breitbart-TV/2014/08/11/Watch-Geert-Wilders-Warning-to-Israel/


http://www.timesofisrael.com/hamas-admits-intimidating-foreign-press-who-reported-wrong-message/

http://www.gatestoneinstitute.org/4571/new-nazismhttp://www.americanthinker.com/2014/08/the_european_union_shows_bias_against_israel.html

http://www.aish.com/jw/me/The-War-in-Gaza-in-an-Nutshell.htmlhttp://snaphanen.dk/http://www.jesus-kommer-snart.blogspot.dk/2014/08/vilddjuret-och-hans-rike-ett-gastinlagg.html

http://freedomoutpost.com/2014/09/dutch-lawmaker-geert-wilders-if-you-are-waving-an-isis-flag-you-are-waving-an-exit-ticket-leave/http://pamelageller.com/2013/04/cnn-video-french-jews-flee-islamic-jew-hatred-in-france.html/
______________________________________________________

Måste dammsuga, tänker jag, och började.
Plötsligt föll en bokstav ner på mina fötter som blev till ord.
Det är inget konstigt med det, jag är van vid att bli störd när det knackar på dörren.
Satte mig ner att  tänka.
Som barn av en kristen familj har jag druckit ord till gemenskap 
med en Gud långt fjärran och nära min hud.
I mina tårar och i mitt skratt fanns Han där 
utan att jag visste vem Han var.

Men orden blev också till skillnad och till fiendskap 
och till ångest
att inte duga, att vara i Hans gemenskap.
Välsignelse och förbannelse 
trädde ofta tillsammans inför Guds ansikte för att få nåd.

Vi och de-samhället växte samman 
både andligt och fysiskt.
Vad var det för nåd, tänkte jag, 
var jag en brottsling som satt i mitt eget fängelse 
utan att veta om det.

Medan jag väntade på att bokstaven 
skulle bilda orden som jag kunde tolka och förstå, 
hade min tanke snurrat runt och åter fängslats i sig själv.

Vem och vad är egentligen människan, fortsatte jag min tankevandring 
och här fann jag bokstäverna som bildade ordet som
jag sökte.

Min destination är alltså Människan 
och jag bläddrar och bläddrar i minnet.

Vad vet jag om människan i mig själv och i dig.

Vem har ritat henne och vem har signerat henne
och likt alla andra forskare i ämnet måste jag återvända till 
platsen för hennes födelse.

dag två
ännu ett ord dansade ner på mina fötter
men jag hade inte tid att ta upp det
så det fick följa med till Eksjö 
För att jag inte skulle tappa det, så klistrar jag fast det
med Universalklster 
Dammsugaren står på plats, där finns kanske 
många ord i påsen som jag missat.
En dag när det blåser, skall jag tömma påsen i vinden,
orden som jag missat. 
Tanken kommer och går, varifrån vet ingen, 
den lever sitt eget liv öppnar och stänger. 
Tanken har ingen egen kropp, tänker jag, men det har jag,
och fortsätter att förbereda mig för resan till Eksjö
Varför går min tanke så många omvägar, 
jag vet ju vad jag vill skriva om fast tanken flyger runt jorden
och söker efter ord.

Tanken har inga ord förrän den landade i min penna 
och innan dess hade den vilat i den hand som skapat orden
Inte underligt att tanken reser på sin svindlande färd
och söker ord.

Oj, nu blev det närgånget, nu träder människan fram 
ur alla mina tankar
som Ordet som blev och är människa och som vandrar här bland oss.


Orden som fattas mig
väntar någon annanstans på svar
vilar ännu långt borta
liksom havet vilar stilla
mot sin strand
innan stormen river loss
klipporna
mot vår söndrade värld

Äntligen når ropet fram till Honom
som leder vindarna /kk 9/8 2014

Vi måste gräva djupt i historien för att förstå
att det judiska folket inte är vilket folk som helst
vi måste förstå att lidandet är signerat i namnet 
människa när Gud skapade henne

Han som skapade henne visste vilka processer
som hon skulle genomgå i Hans verkstad. 
Att ondskan, lidandet och hatet skulle följa henne som skuggan
skedde tidigt genom Kain som dödade sin broder och som
blev den tragiska fortsättningen för människan att leva i

Vi måste ta kontakt med det judiska folkets utkorelse
genom Abraham, Isak och Jakob, genom profeterna
genom hela denna historia för att se hur Gud bygger
världen för att göra den begriplig genom att skapa Israel
som förebild för världens frälsning.

Och nu är vi troligen inne på det sista varvet innan
Messias kommer

Mörkrets furste, dödsrikets kung arbetar frenetiskt för att
förstöra Israel, det judiska folket och han ser till att förvilla
hela världen mot Israel, så passa dig för den lögnen, den leder till döden.

Lägg märke till att just nu deklarerar Hamas/Haman att
ingen fred är möjlig med Israel. Vad som gäller är endast utplåning
så här må vi vara försiktiga att inte sätta allt "på fel häst"
Det är möjligt att Han som skapade kliver ner från himlen för att strida mot det onda,

Tror du att du måste vara "religiös" för att förstå sanningen - delvis ja.
Allting är skapat genom samma gen. I hela naturen ser du
Guds avbild och Hans tanke 
ex i könsbestämmelsen till han- och hon kön som i dag 
håller på att manipuleras genom mörkrets makter, så att Guds tanke skall förstöras.
Själva människans identitet är påverkad och det är det som är meningen, och då är det inte konstigt att det judiska folket också måste förintas så att Guds frälsningsplan skall gå om intet

_____________________________________ Brev sänt i dag den 31 juli 20014 
till vår Regering d.v.s.
KD, Folkpartiet, Centern och Moderaterna.

Kära vänner,
Alltför länge har jag velat skriva, och alltför länge
har jag dröjt.
Texten och orden har legat på lur men inte tillräckligt
starkt för att kunna formuleras till ett brev 
förrän i dag.
Kristdemokraterna är ingen främling för mig,
jag har röstat på KD så länge som jag minns,
därför vänder jag mig till er först. 
Ett liknande brev skickas till  
samtliga i maktens korridorer. 

Världen håller på att vittra sönder av lögner och hat
mot det judiska folket.   
Jag upplever att ni som har makten 
sitter tysta och avvaktande
medan denna smutsflod blir bredare och bredare,
och äter sig in genom våra oskyddade stränder.

Vi ser hur de mest vidunderliga inslag av hat
och förbannelse levereras över hela Europa 
med en förödande och förlamande tystnad
som följd.
Hur är det möjligt 
med vår kunskap om Förintelsen, 
om vårt löfte om att 
"Något sådant aldrig mer skulle hända"
Nu har vi brutit det löftet 
och låtit det antisemitiska giftet fortplanta sig
ända till ödeläggelse av folk och länder.

Ni har suttit på ett hörn av makten under flera år
och vill gärna fortsätta ännu en period, 
här har ni chansen att säga sanningen, 
säg den och var med om att rädda vår värld.

Detta är vår plikt och vår skyldighet att också
skydda våra judiska medborgare i Sverige
Utan detta skydd kommer vårt land 
och hela Europa att tömmas på en kunskap 
som vi för vår överlevnad inte kan undvara.

Om vi skulle tvingas inrätta"Fredade Zooner"
för en tid, så låt oss skapa dessa zooner.
Det finns säker kreativa personer 
också i vår regering

Med vänliga hälsningar
Ingatorp den 31 juli 2014

Kid Kumlin

Bifogar några länkar


http://jihadimalmo.blogspot.se/2014/07/al-quds-i-berlin-judarna-i-gaskammaren.html

http://jihadimalmo.blogspot.se/2013/08/antisemitismen-i-malmo-nu-maste-man.html

______________________________________________________________

http://www.idfblog.com/blog/2014/07/17/idf-begins-ground-operation-gaza/


https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/1475d4ffd4eec501

http://madworldnews.com/incredible-hamas-terrorists-witness-miracle-firing-rockets-israel/

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/07/24/Miljopartist-vill-se-Israel-upplost/

http://www.expressen.se/debatt/hamas-ar-arvtagare-till-hitlers-arabiska-vanner/

https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/147646b2f41bb5c2

https://www.youtube.com/watch?v=I5_97HBzghI https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/1477e4f8f1eca072http://mxp2.se/2014/july/vad-sager-bibeln-om-israels-granser-2.html#comment


http://jihadimalmo.blogspot.se/2014/07/islamister-vill-branna-synagoger-i.html'http://jihadimalmo.blogspot.se/2013/08/antisemitismen-i-malmo-nu-maste-man.html


https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/14785fe28cd18963


https://mail.google.com/mail/?tab=wm#inbox/1478872e4c7c3055http://www.samtiden.nu/2486/den-fula-och-fina-antisemitismen-del-1/Eftersom människan inte tror på Gud
så är hon förlorad i sin ondska
Inte förrän hennes självbevarelsedrift vaknar
och hon ser sig själv
i sin totala övergivenhet
börjar hon ropa på himmelens Gud

Filisteernas Gud eller 
Baalprofeternas gud hjälper inte
utan river djupa sår i människan
och leder henne bort mot 
dödens gränser

Och ropet stiger mot himmelens Gud, mot
Abrahams, Isaks och Jacobs Gud
som väntar på den förlorade människan

__________________________________

Första klassens undervisningsresa
startar i första Mosebokens 
direktdikterade ord av Gud själv.
Han sade och det vart
ett universum i rörelse
med Herren Gud som dirigent

Ur "sina fickor" trollade Han fram
stjärnor som Han strödde ut 
över himlarna
Månen och solen blev meddirigenter
till att vara mätinstrument för tiden

Och vintergatorna slog takten 
när klockans visare började röra sig
i tidens riktning
Så fyllde Han havet fullt med fisk
och vinden klädde Han i fågelsång

Med sig själv som modell
skapar Han en avbild
som Han signerade  
med sitt namn
och börjar bygga på sin frälsningsplan 
efter sin ritning som är lagd
före allt skapat

På den sjätte dagen
drar Han sig tillbaka
för att betrakta sin skapelse"Vem är du som står bortvänd"

O, min Gud
var finns Du i allt detta som sker just nu
när världen kokar av hat mot Dig
och mot Ditt folk
Hur långt kommer det att gå innan jorden rämnar
och havets vatten uppslukar oss
Varifrån kommer detta hat
som skiljer folk från folk

Är det verkligen möjligt
att hatet redan uppstod vid Din tron
inför Dina änglar
och att det sedan fortplantades 
till människan
som Du skulle skapa

Vad har vi då för chans mot detta onda
som sprider sig som en farsot 
genom människokroppen

Är det möjligt 
att människan föddes in i denna förbannelse
utan annat hopp än döden, tänker jag
och hur är det möjligt
att just det judiska folket 
får vara en bild av Din förbannelse
och Din välsignelse - varför just judarna

Drivs människan av detta gift 
för att hon skall inse att hon är ond
att hon är besatt av en djävulsk ondska
som fördärvar hela den sköna jord
som Du gav oss i "morgongåva"

Hur mycket jag än  gräver
så ser jag
hur ondskan träder in över vår tröskel
redan i Lustgården
och hur Gud går undan
för att det som skedde skulle ske

Människan lämnades ensam ett ögonblick
och katastrofen var där
Slutsatsen är den,
att vi är totalt övergivna utan Gud,
att vi är helt beroende av Honom 
om vi skall leva/kk
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar