Sidor

onsdag 11 maj 2011

Palestinsk likviditetskris


Hej Kid!

Här följer vad som är nytt från http://nyheter.paulwiden.se/.

Palestinsk likviditetskris - 11 May, 2011 22:03

När Fatah och Hamas den 27 april nådde en fredsöverenskommelse och förklarade sin avsikt att bilda en samlingsregering valde Israel att upphöra utbetalningen av skattepengar som! samlats in å palestiniernas vägnar. Israel motiverade sitt beslut med att Hamas, en organisation som är terroriststämplad av både EU och USA, har som uttalat mål att förinta Staten Israel. Israels beslut var alltså föga överraskande. Varför underlätta terroristernas tillgång till pengar?

Ingen borde vara förvånad. När Fatah och Hamas bildade en samlingsregering i början av 2006 skedde samma sak. Även västvärldens ekonomiska bistånd ströps då, som en logisk följd av att man hade terroriststämplat Hamas. Man kan ju inte, som påpekats tidigare, både kalla Hamas för terrorister och ge dem pengar.

Sveriges utrikesminister Carl Bildt är dock av en annan åsikt. På Twitter skrev han den 1 maj att han var ”oroad över rapporter att Israels regering kommer att stjäla skattepengar från den Palestinska myndigheten. Oacceptabelt.” Det är alltså enligt Bildt oacceptabelt att Israel vidtar ekonomiska åtgärder mot en terroristorganisation som har som mål att driva ut judarna i havet.

I söndags skulle Israel ha gjort en överföring på 105 miljoner dollar till den Palestinska myndigheten. När så inte skedde uppgav EU:s utrikesminister Catherine Ashton att EU skulle skjuta till 85 miljoner euro, utöver de 100 miljoner euro som redan budgeterats till palestinierna under 2011. Hon gav dock inget datum för när pengarna skulle överföras. I måndags uppgav palestiniernas premiärminister Salam Fayyad att den Palestinska myndigheten inte har råd att betala sina anställda, vilket tyder på att EU då ännu inte hade infriat sitt löfte. Man kan anta (och kanske till och med hoppas) att det finns någon mekanism i EU:s biståndsutbetalningssystem som förhindrar att pengar betalas ut till den Palestinska myndigheten så länge det föreligger er risk att pengarna hamnar i Hamas krigskassa.

Idag uppgav den högt uppsatte Fatah-medlemmen Nabil Shaath att en ny palestinsk regering kommer att presenteras om tio dagar. Eftersom Hamas fram tills dess inte ingår i den palestinska regeringen är det möjligt att delar av det internationella samfundet tillåter sig att fortsätta att ge ekonomiskt stöd till den Palestinska myndigheten. Den 3 maj uppgav exempelvis en talesman för det amerikanska utrikesdepartementet att USA kommer att vänta och se innan man tar beslut om att dra in stödet till palestinierna. När talesmannen ombads förklara hur man ens kan överväga att samarbeta med Hamas, som har hjälteförklarat Usama bin Ladin, svarade han emellertid att Hamas stöd för bin Laden var ”skandalöst… [bin Ladins] nederlag är en seger för alla människor som vill leva i fred, säkerhet och värdighet.”

Alla delar naturligtvis inte det amerikanska utrikesdepartementets försiktiga linje. Kyrkans tidning rapporterar exempelvis att Svenska kyrkan och Diakonia ”stödjer försoningsavtalet mellan de palestinska organisationerna Fatah och Hamas.” Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan, säger i ett pressmeddelande att ”palestinsk enhet är en förutsättning för en hållbar framtida palestinsk stat och en hållbar fred.”

När Carl Bildt och representanter för svensk kristenhet inte förmår uppvisa ens ett minimum av moralisk klarsyn får man vara tacksam att det fortfarande är mellanösternkvartetten (FN, EU, USA och Ryssland) som styr skeppet. Förutsättningen för fred är enligt kvartetten att den palestinska sidan erkänner Staten Israel, accepterar tidigare ingångna avtal och avstår från våld.

Paul Widen, Jerusalem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar