Sidor

torsdag 5 maj 2011

Från Elia Bönearme, Lars och Harriet EnarsonFrån Berndt Isakssons hemsida


Ett mycket intressant och inspirerande bönebrev kom idag från Lars och Harriet Enarson. Jag återger här en del av brevet.

BerndtSaxat från ”The Watchman International Elia Bönearmé Bönebrev 11-03, 29 April, 2011 / 25 Nissan, 5771”


Israels frälsning

Den Israeliska nationen fortsätter längre och längre mot kulmen av sin långa lidandeshistoria. Israel är förutbestämt att dela Messias lidande och härlighet. Det judiska folkets tvåtusen år långa "Via Dolorosa" genom nationerna kommer att kulminera i Jerusalem, övergivna av hela världen, liknande det Jeshua upplevde på korset.

Den så kallade Palestinakonflikten kommer att bli omöjlig för världen att lösa och kommer i slutändan att kräva att Israel utplånas. Vi börjar nu närma oss den punkten. Nekad rättvisa och övergivna av alla, kommer Israel att ångestfyllt ropa till Gud precis som Jeshua gjorde när han dog. I denna stund av vånda för Israel, kommer Guds barmhärtighet att triumfera, eftersom Jeshua själv redan har tagit Israels straff på korset.

Guds löften kommer inte att slå fel. Elia kommer i den mörkaste stunden av Israels övergivenhet och kommer att uppenbara Messias för sitt folk. De kommer att se upp och upptäcka han som blev genomborrad för dem. Bittert sörjande efter honom, fulla av ånger kommer de till slut att ropa "Välsignad är han som kommer i Herrens namn!"

Då uppfylls Jesajas ord om Jerusalem:

"Ve dig, Ariel, Ariel, staden där David slog upp sitt läger! Lägg år till år, låt högtiderna fullborda sitt kretslopp, så skall jag försätta Ariel i svårigheter. Där skall bli sorg och jämmer, och den skall vara för mig ett verkligt Ariel.
Jag skall slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa upp bålverk mot dig. Då skall du bli förnedrad och tala djupt nerifrån jorden,
dämpade skall dina ord komma fram ur stoftet. Din röst skall höras ur jorden som en andes röst, ur stoftet skall du viska fram dina ord. Men många av dina fiender skall bli som fint damm, våldsmännens skara som bortflygande agnar.
Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick. Från HERREN Sebaot skall straffet komma med åska och jordbävning och väldigt dån, med storm och oväder och med flammor av förtärande eld. Och alla de många folk som förde krig mot Ariel,
alla som drog ut i strid mot det och dess befästning och vållade det svårigheter skall vara som en drömsyn om natten. Som när den hungrige drömmer att han äter och vaknar och känner att magen är tom, som när den törstige drömmer att han dricker och vaknar och känner att han försmäktar av törst, så skall det gå med alla de folk som drog ut i strid mot Sions berg." (Jes 29:1-8)

Muslimer har nyligen uppmanat alla att marschera mot Israels gränser på Israels nationaldag den 15 maj i år, vilket är årsdagen av statens grundande 1948. Uppropet fick snabbt mer än 3 miljoner anhängare. Uppmuntrade av den internationella vreden som Israel mötte för ett år sedan, planerar man också en ny Gaza flottilj, större än förra årets. Likt hajar som känner lukten av blod, närmar sig Israels fiender sitt byte. Precis som västvärlden och FN har krävt en väpnad intervention i Libyen, så skulle de också vilja göra samma sak mot Israel om de vågar försvara sig. Vi behöver verkligen be!

Precis som det står i Jesaja, är det dock Gud själv som dirigerar allt detta för att få sitt folks uppmärksamhet! Gud säger om Jerusalem: "Jag skall slå läger runt omkring dig, omringa dig med belägringsvallar och resa upp bålverk mot dig. Då skall du bli förnedrad och tala djupt nerifrån jorden, dämpade skall dina ord komma fram ur stoftet." (Jes 29:3-4)

Israels fiender kommer emellertid att bli allvarligt dömda, precis som texten fortsätter att säga: "Men många av dina fiender skall bli som fint damm, våldsmännens skara som bortflygande agnar. Detta skall ske plötsligt, på ett ögonblick." (Jes 29:5)

Precis som när Guds syften fullbordades när Israel förkastade Jeshua, så kommer hans syfte i dessa sista dagar att fullbordas genom världens förkastande av Israel. Men precis som när Isak inte behövde dö därför att Gud utsåg ett annat offerlamm, så kommer Israel att räddas i de sista dagarna på grund av det Jeshua gjorde på korset.

Josef är förebild av den lidande Messias. Även om han älskade sina egna bröder djupt, så behandlade han dem mycket hårt i Egypten.

"Då Josef såg sina bröder kände han igen dem. Men han låtsades att han var en främling för dem och tilltalade dem hårt och frågade dem: ’Var kommer ni ifrån?’ De svarade: ’Från Kanaans land för att köpa säd till mat.’ Trots att Josef kände igen sina bröder kände de inte igen honom. Då tänkte Josef på de drömmar han hade haft om dem. Han sade till dem: ’Ni är spejare. Ni har kommit för att se var landet saknar skydd.’ De svarade honom: ’Nej, herre, dina tjänare har kommit för att köpa mat. Vi är alla söner till en och samme man. Vi är hederliga män, dina tjänare är inga spejare.’ Men han sade till dem: ’Jo, ni har kommit för att ta reda på var landet saknar skydd.’" (1Mos 42:7-12)

Det fortsatte och blev bara värre för dem. Josefs bägare hamnade till sist i Benjamins säck. Då rev Josefs bröder sönder sina kläder och Juda steg fram till Josef och sade: "Vad skall vi säga till min herre, hur skall vi tala och hur skall vi rentvå oss? Gud har funnit dina tjänares missgärning." (1 Mos 44:16) I det ögonblicket avslöjade Josef sig för sina bröder. "Jag är Josef. Lever far än?" Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom." (1 Mos 45:3)

Josefs bröder var naturligtvis oskyldiga, de kom till Egypten för att överleva. Men det var något från deras förflutna som Josef var ute efter. På samma sätt för den förhärligade Messias idag kärleksfullt, men bestämt, genom världens orättvisa behandling av Israel, sina bröder fram till en punkt av omvändelse.


Gud har kontroll

Hela Mellanöstern fortsätter i en allmän oro. En förändring av historiska proportioner pågår just nu i arabvärlden. Egypten, den största arabiska nationen, har avsatt sin ledare. Långt ifrån att bli en västerländsk demokrati så har de redan börjat förfölja kristna och upprätta närmare förbindelser med Iran. En majoritet i Egypten vill säga upp fredsavtalet med Israel. Demonstranterna i Jemen, som stöds av Iran, har nästan lyckats avsätta sin ledare. Gaddafis dagar verkar vara räknade i Libyen och när detta skrivs så har president Assad i Syrien dödat närmare 700 av sitt eget folk i det allmänna uppror som råder där.

Bakom den demokratiska fasaden underblåser radikala muslimer oroligheterna för att ta över Mellanöstern. Deras mål är att etablera ett nytt muslimskt kalifat och likvidera Israel. Så länge muslimerna fortsätter att bekämpa varandra, är Israel tryggt. Men tiden för Jakobs nöd kommer närmare. Om vi någonsin behövde be för Israel och Mellanöstern, så är det nu.

Observera dock att Jakobs nöd inte handlar om en ny förintelse! Det handlar om en mycket svår tid av fruktan och ångest för Israel, precis som Jakob gick igenom när han återvände till det förlovade landet. Men precis som det hände med Jacob så kommer nöden att innebära en befrielse och förvandling för Israel i stället för deras undergång. "En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den." (Jer 30:7)


Maj månad kommer att bli en mycket viktig månad för Israel. Det kommer inte bara att bli demonstrationer på och omkring den 15 maj. Mitt i allt detta så konkurrerar president Obama och premiärminister Netanyahu med varandra om vem som först kommer att presentera en ny plan för att gå vidare med den så kallade fredsprocessen. Det är helt förgäves. Ingenting kommer att lyckas. Det palestinska ledarskapet har redan förkastat Obamas fredsförslag innan det ens har offentliggjorts. Detta innebär naturligtvis att Netanyahus plan inte har något som helst hopp att lyckas. Palestinierna är fast i sitt beslut att begära ett godkännande av en palestinsk stat i FN i september, utan förhandlingar med Israel.

I slutändan kommer inte fienderna att lyckas med sina planer mer än möjligen under en mycket kort tid. Det kommer att bli svårt för Israel, men Gud har full kontroll över utvecklingen. Han har i själva verket utformat den från början. Den nuvarande oron i den arabvärlden är skrämmande, men det är faktiskt början på slutet av islam. När vi ber så kommer Gud att få en mäktig skörd av själar även i de muslimska nationerna.

Så här säger Jesaja,

"Rasa, ni folk, ni skall ändå krossas. Lyssna, alla länder i fjärran. Rusta er, ni skall ändå krossas. Ja, rusta er, ni skall ändå krossas. Gör upp planer, de går ändå om intet. Avtala vad ni vill, det kommer ändå inte att lyckas. Ty Gud är med oss. Så sade HERREN till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sade: Kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning, frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Håll HERREN Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för." (Jes 8:9-13)

Gud är bakom de nuvarande oroligheterna i Mellanöstern. Han är den vi behöver frukta, inte fienden! I det föregående kapitlet av Jesaja står det,

"När man berättade för Davids hus att araméerna hade slagit läger i Efraim, skälvde Ahas och hans folks hjärtan som skogens träd skälver för vinden. Och HERREN sade till Jesaja: ’Gå nu med din son Sear-Jasub [”en kvarleva skall omvända sig”] och möt Ahas vid änden av Övre dammens vattenledning, på vägen till Valkarfältet, och säg till honom: Akta dig och var lugn. Frukta inte och var inte rädd för dessa två rykande brandstumpar, för Resin med araméerna och för Remaljas son, i deras rasande vrede. Aram med Efraim och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: Låt oss dra upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och insätta Tabals son till kung där. Men så säger Herren HERREN: Det skall inte inträffa, det skall inte ske …Om ni inte är fasta i tron, har ni inget fäste.’" (Jes 7:2-9)

Israels fiender kommer att fortsätta att rasa och konspirera, men Gud kommer inte att tillåta dem lyckas. SLUT CITAT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar