Sidor

lördag 30 april 2011

UR BREVET TILL GUD


UR BREVET TILL GUD

Det finns ingen Gud som Du, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Ingenting äger bestånd utan Din vilja.


”Vad är en människa att Du gör Dig sådant besvär över henne”

Hon är ju Dina händers verk, signerad av Dig men bestulen av satan.

Människan förlorades genom en våldsverkare, en ond ande, som med avund hade sett henne växa fram ur Din tanke och formas genom Dina händer
Men Du återköpte henne, bruden, med Ditt eget blod
medan himlarna vibrerade i glädje och helvetet skakade.

Du Herre har skrivit frälsningshistorien och vet sedan länge hur det kommer att gå.
Tack Fader för Din återlösning, Din förlossning genom Lammets blod.
Tack för juden Yeshua som gjorde det möjligt.

Utan Honom som är Din härlighets återsken, den enfödde sonen, hade jag inte kunnat skriva mitt brev.

Jag böjer mig ner inför Ditt ansikte, Gud, och ber om nåd.
Utan Din nåd och Din förlåtelse för mina synder kan jag inte komma inför Dig.
Förbarma Dig över mitt liv och förlåt mig för allt ont som jag gjort i ord och handling och hjälp mig att tjäna Dig.

Jag ber att Du inte skall ta Din Helige Ande ifrån mig och inte utplåna mig ur Din bok, utan att jag genom Din nåd och frälsning skall få tjäna Dig till slutet.

Tack att vi alla som vill och som får kunskap om Dig får välja att vara delaktiga i Din Stora Frälsningsplan.


En värld i uppror.

Utan att förstå det och utan att vi har kunnat ana det, så står det helt klart för oss, att Israel med Jerusalem är platsen för Messias tron och för Hans återkomst.

Ersättningsteologerna må falla till marken.

Än en gång kommer Han att vandra till de kända platserna och kalla till sig sitt älskade folk, judarna, sina bröder för att välsigna dem.
Han kommer att ge sig till känna för dem som Josef en gång gjorde för sina bröder.
Vilken enastående historia.

Ingen annan stad och ingen annan plats har så uppfyllt Guds hjärta med kärlek. Det var där undret skedde inte i Rom.
Det var där gudasonen vandrade på jorden för att göra sin Faders vilja.

I Rom bekräftade satan sin vilja.
Rom är satt till att vara ett varnande exempel också i avslutningen av tiden.

Bilden av hur Roms gator lystes upp av brinnande facklor, människor som vägrade förneka sin tro, talar om en levande tro.

Jesu mantel sändes vidare över till hedningarna genom de romerska soldaterna som delade kläderna mellan sig.
Det var i sanning en gåva från judarna till oss, för att Guds vilja skulle eka genom profeterna.

Kanske är det den manteln som Påven tror sig bära.

Till Rom vallfärdar i dag människor för att möta sin Gud men vems ansikte möter man och vems fötter kysser man.
Historiens cirklar sluter sig, snart är resan slut.

Jerusalem är världens nav och det judiska folket stadens och landets förvaltare.
Nycklarna till stadsporten bär en som friköpt staden med sitt blod.

Här kommer den slutliga drabbningen att stå. Öga mot öga kommer himmelens Gud och satans änglar att stå.

Världen förbereder sig för slutet.
Om du vill bli räddad, sök Israels Gud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar