Sidor

torsdag 28 april 2011

David Wilkerson: 29/4 -2011 Sista betraktelsen


David Wilkerson: 29/4 -2011 Sista betraktelsen

HÄMTAT FRÅN ELVOR OCH JANNE

David Wilkerson
19 maj 1931 - 27 april 2011
Gud har hastigt tagit hem sin tjänare och profet, David Wilkerson. >> Det går nog som en chockvåg genom kristenheten över världen, när beskedet når ut. Vi är många som tackar Herren för denne gudsman, ett föredöme och en Herrens tjänare som har betytt så mycket för så många i vår tid. David Wilkerson är hemma hos Jesus, sin Herre! Sorgen och saknaden är stor, men också glädjen över att han har nått sitt mål. Aposteln Paulus ord kan också skrivas över David Wilkersons liv:
2Tim 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen, och inte bara åt mig utan åt alla som älskar hans återkomst.
Låt oss vara med i bönen för de närmaste och för församlingen Times Square Church - denna Guds fyrbåk! Samma dag som David Wilkerson avled, igår 27 april 2011, kom hans sista betraktelse (eng) med mycket tröst och uppmuntran, en sista hälsning från Guds hjärta genom sin tjänare.
Här översatt till svenska:
NÄR ALLA MEDEL HAR MISSLYCKATS
27 april 2011
Att tro när alla medel har misslyckats, är något som synnerligen behagar Gud och är högst välbehagligt för honom. Jesus sade till Tomas, "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser." (Joh 20:29).

Saliga är de som tror när det inte finns några bevis för ett bönesvar - som förtröstar bortom hoppet, när alla medel har misslyckats.

Någon har kommit till platsen av hopplöshet – hoppets slut - slutet på alla medel (tillgångar). En som är oss kär står inför döden och läkarna ger inget hopp. Döden verkar oundviklig. Hoppet är borta. Miraklet vi bad om sker inte.

Det är då Satans horder kommer för att attackera dig med fruktan, ilska, överväldigande frågor: "Var är nu din Gud? Du bad tills du inte hade några tårar kvar. Du fastade. Du stod på löften. Du förtröstade. "

Hädiska tankar kommer att injiceras i ditt sinne: "Bönen misslyckades. Tron misslyckades. Lämna inte Gud men lita inte på honom längre. Det lönar sig inte! "

Även ifrågasättande av Guds existens kommer att injiceras i ditt sinne. Detta har varit Satans knep i århundraden. Några av de mest gudfruktiga män och kvinnor som någonsin levt, var under sådana demoniska attacker.

Till dem som går genom dödsskuggans dal, hör detta ord: Gråten kommer att pågå genom några mörka, hemska nätter och i det mörkret kommer du snart att höra Fadern viska, "jag är med dig. Jag kan inte berätta varför just nu, men en dag kommer allt att ha mening. Du kommer att se att det var en del av min plan. Det var ingen slump. Det var inget fel från din sida. Håll ut. Låt mig omfamna dig i din timme av smärta".

Mina älskade, Gud har aldrig misslyckades med att agera, i godhet och i kärlek. När alla medel har misslyckats - råder hans kärlek. Håll fast vid din tro. Stå fasta i hans ord. Det finns inget annat hopp i denna världen.

David Wilkerson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar