Sidor

fredag 1 april 2011

Ett tungt mörker har landat i min själJag sitter framför datorns ”vita ark”.
Ett tungt mörker har landat i min själ, och jag väntar på att orden skall ta form i min tanke, ord som förklarar och ord som låter mig förstå

Bilder fladdrar förbi, vedervärdiga bilder om människans ondska och om det upptrappade våldet och hatet mot Israel.
Jag har aldrig varit med om något liknande,
Detta utbrott av hat kommer att ödelägga hela jorden.
Satan, världen, har människan i sitt våld och du/vi kommer att dömas skyldig inför himmelens Gud.

Och råkar det vara så att du är en kristen
så är det hög tid att du reagerar, när du inför dina ögon ser att Israel åter skall föras till slaktbänken.

00000000000000000

Du/vi är också delaktig i en invandrarpolitik som kommer att helt fördärva det arv vi fått från våra fäder.
Se på England, Frankrike, Tyskland, Belgien och gå sedan till Ryssland.
En dödskultur håller på att ta över våra länder och våra politiker ser detta och låter det ske.
Se på Malmö och flera av våra städer, se på hatet mot vårt land som tar sig uttryck i våldsamma demonstrationer mot bland annat de judar som bott här sedan hedenhös.
Lyssna till förljugenheten hos våra folkvalda.
läs vad andra, klokare än jag, säger här på bloggen.

Jag kan knappast andas.
VARNING
Den dag som härarna drar mot Israel för att plundra och förgöra landet kommer himmelens Gud att svara med kraft.

Om du aldrig läser bibeln så gör det nu och läs Sakarja kapitel 14 om hur de härar som drar mot Jerusalem skall drabbas.

”Deras kött skall ruttna medan de ännu stå på sina fötter, deras ögon skall ruttna i sina hålor och deras tunga skall ruttna i deras mun” Vi förstår att detta handlar om ett atomkrig, sannolikt det sista.

Eller läs
Jesaja 24:19-20
”Jorden brister, ja den brister, jorden rämnar, ja, den rämnar, jorden vacklar, ja, den vacklar, jorden raglar, ja, den raglar såsom en drucken, den gungar såsom vaktskjulet i trädets topp.
Dess överträdelse vilar tung på den, och den faller och kan inte mer stå upp”

Men när jag ser mig omkring ser jag
folk i TV-soffor som samtalar om ytliga fester om idolbilder och om fotboll, om allt som inte påminner om det lidande som människor utanför våra dörrar drabbats av.

Jag läser vad specialister säger om de stora omvälvningar som drabbar vår jord.
Man menar att ”det är väl inte så farligt”, det har alltid varit så här under årtusenden på jorden.
Andra tänker annorlunda.

Samtidigt ser jag mot Jerusalem, staden som Gud har signerat, och jag ser ett mörker komma, ett djävulskt mörker.
Världen har än en gång tagit in ondskan i sin själ.
Bilder dansar förbi min blick och stannar.

Till sist måste jag fråga mig, hur mycket har vi som kristna förstått att vi är del i det träd/förbund som vi är inympade i
Eller är vi alls inympade i något träd och i så fall är vi verkligen förlorade.
Varför gör vi inte gemensam sak i protest mot lögnen mot våra syskon.

Vi borde gråta inför himmelens Gud och tillsammans inför Honom bli ett folk i tillbedjan och bön för en värld som håller på att gå under.

Och kanske, kanske kan vi om vi ”klär oss i säck och aska” och ropar till vår Himmelske Fader om förbarmande och förlåtelse, förmå Honom att uppskjuta den dom som Han har planerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar