Sidor

tisdag 29 mars 2011

Geert Wilders tal i Rom den 25 mars 2011 (i svensk översättning Dag Selander)EN LÅNG MEN OERHÖRT VIKTIG ARTIKEL


Geert Wilders tal i Rom den 25 mars 2011 (i svensk översättning)

Talet i Rom häromdagen av Geert Wilders är ett av de större talen som Wilders levererat. Talet innehåller analyser bakåt i tiden, nutid och vad att göra just nu. Talet är bärare av sprängkraft för allt motstånd mot multikulturalismen i Sverige och i hela Europa. Vägen tillbaka kräver vår tydlighet och modet att tala sanning.

MXp
/Dag Selander

* * *


Multikulturalismens misslyckande

och stegen för att vända tillbaka

Signore e Signori, mina damer och herrar, kära vänner i Magna Carta Foundation, molte grazie. Tack för inbjudan till Rom. Det är fantastiskt att vara här i denna vackra stad som under många århundraden var huvudstad och centrum för Europas judisk-kristna kultur.

Tillsammans med Jerusalem och Aten är Rom vår västerländska civilisations vagga - den mest avancerade och överlägsna civilisation som världen någonsin har känt.

Som västerlänningar delar vi samma judisk-kristna kultur. Jag är från Nederländerna och du är från Italien. Våra nationella kulturer är grenar på samma träd. Vi hör inte till flera kulturer, men till olika grenar av en enda kultur. Därför - när vi kommer till Rom, kommer vi alla hem i en mening. Vi hör hemma här, som vi också hör hemma i Aten och i Jerusalem.

Det är viktigt att vi vet var våra rötter finns. Om vi förlorar dem , blir vi uppryckta med rötterna. Vi blir män och kvinnor utan en kultur.

Jag är här idag för att tala om mångkultur. Denna term har flera olika betydelser. Jag använder begreppet för att hänvisa till en specifik politisk ideologi. Man förespråkar att alla kulturer är jämlika. Om de är lika följer härav att staten inte tillåter främjandet av någon särskild kulturell värd som central och dominerande. Med andra ord: mångkultur anser att staten inte bör främja en 'ledande kultur' (se Leitkultur; anm.övers.), som invandrare måste acceptera om de vill leva mitt ibland oss.

Det är denna ideologi av kulturell relativism som den tyska förbundskanslern Angela Merkel nyligen hänvisade till när hon sa att mångkultur har visat "ett absolut misslyckande."

Mina vänner, jag vågar säga att vi har känt till detta hela tiden. Det är förutsättningen för att den mångkulturalistiska ideologin fel. Kulturer är inte lika. De är annorlunda, eftersom deras rötter är olika. Det är därför mångkulturalisterna försöka förstöra våra rötter.

Rom är en mycket lämplig plats att hantera dessa frågor på. Det finns ett gammalt talesätt som folk i vår västerländska kultur alla är bekanta med. "När du är i Rom, gör som romarna gör", står det. Detta är en uppenbar sanning: Om du flyttar någonstans, måste du anpassa dig till de lagar och seder som råder i landet.

Det mångkulturella samhället har undergrävt denna regel om sunt förnuft och anständighet. Det mångkulturella samhället säger till de nya som bosätter sig i våra städer och byar: Du är fri att agera i strid med våra normer och värderingar, eftersom dina normer och värderingar är lika bra, kanske bättre, än våra.

Det är faktiskt lämpligt att diskutera dessa frågor här i Rom på grund av att Roms historia också fungerar som en varning.

Will Durant, den berömde amerikanske 1900-talshistorikern, skrev att "en stor civilisation kan inte förstöras från utsidan om den inte redan har förstört sig själv inifrån." Detta är exakt vad som hände här i Rom för sexton århundraden sedan.

På 500-talet föll det romerska riket för de germanska barbarerna. Det råder ingen tvekan om att den romerska civilisationen var vida överlägsen den bland barbarerna. Och ändå föll Rom. Rom föll eftersom det hade lidit en förlust av tron på sin egen civilisation. Den hade förlorat viljan att stå upp och slåss för överlevnad.

Rom föll inte över en natt. Rom föll successivt. Romarna märkte knappt vad som hände. De uppfattade inte invandring för barbarerna som ett hot förrän det var för sent. Under årtionden hade de germanska barbarerna lockas av välståndet i riket, och hade passerat gränsen.

Först kunde attraktionen av imperiet på nykomlingarna ses som ett tecken på den kulturella, politiska och ekonomiska överlägsenheten i Rom. Folk kom för att hitta ett bättre liv som deras egen kultur inte kunde ge. Men sedan - den 31 december år 406 frös Rhen till och tiotusentals germanska barbarer korsade floden, översvämmade riket och gick till attack och förstörde varje stad de passerade. År 410 plundrades Rom.

Roms fall var en traumatisk upplevelse. Många böcker har skrivits om denna omvälvande händelse och européerna varnades att inte göra samma misstag igen. År 1899 varnade Winston Churchill i sin bok The River War för att islam hotar Europa på samma sätt som barbarerna en gång hotade Rom. "Muhammedanisn" skrev Churchill - jag citerar - "är en militant och missionerande tro. Ingen starkare bakåtsträvande kraft finns i världen. [...] Civilisationen av det moderna Europa må falla, som civilisationen i antikens Rom föll." Slut citat.

Churchill har rätt. Men om Europa faller, kommer det att falla likt det gamla Rom, då det inte längre tror på sin egen civilisations överlägsenhet. Det kommer att falla eftersom det dåraktigt tror att alla kulturer är lika och att det följaktligen inte finns någon anledning till varför vi bör kämpa för vår egen kultur för att bevara den.

Denna underlåtenhet att försvara vår egen kultur har gjort invandringen till det allvarligaste hotet som kan användas mot väst. Mångkultur har gjort oss så toleranta att vi tolererar de intoleranta.

Mina damer och herrar, gör inga misstag: Våra motståndare är starkt medvetna om vår svaghet. De inser att det mönster som ledde till Roms fall, är på väg idag i Väst. De är mycket medvetna om vikten av Rom som en symbol för Väst. Om och om igen antyder de Roms fall. Rom är ständigt i deras sinnen.


• Den tidigare turkiske premiärministern Erbakan sa - jag citerar: "Hela Europa kommer att bli islamiskt. Vi kommer att erövra Rom ".

• Yunis al-Astal, en Hamas-imam och ledamot av det palestinska parlamentet, sade - jag citerar: "Mycket snart Rom kommer att erövras."

• Ali Al-Faqir, fd jordansk minister för religiösa frågor, konstaterade att - jag citerar: "Islam kommer att besegra Rom."

• Sheikh Muhammad al-Arifi, imam i moskén i Saudi Defence Academy, sade - jag citerar: "Vi kommer att kontrollera Rom och införa islam i det."

Våra motståndare hoppas på en händelse som är besläktad med att Rhen blev till is år 406, då tusentals invandrare kommer att ges en enkel möjlighet att massivt ta sig in i västvärlden.

• I ett 1974 tal i FN sa den algeriske presidenten Houari Boumédienne - jag citerar: "En dag kommer miljontals män att lämna södra halvklotet för att gå till norra halvklotet. Och de kommer inte att åka dit som vänner. Därför att de kommer att åka dit för att erövra norra halvklotet. Och de kommer att erövra det med sina söner. Våra kvinnors moderliv kommer att ge oss segern." Slut citat.

• Libyens diktator Gaddafi sade, jag citerar: "Det finns tiotals miljoner muslimer på den europeiska kontinenten idag och deras antal ökar. Det är det tydliga tecken på att den europeiska kontinenten kommer att omvandlas till islam. Europa kommer en dag snart vara en muslim kontinent." Slut citat.


Våra motståndare siktar på en upprepning av Roms fall på 500-talet och vill använda exakt samma metoder. "Strategin att exportera människor och ha dem i överflöd är det enklaste sättet att äga ett territorium," varnade den berömde italienske författaren Oriana Fallaci.

Emellertid är dock situationen idag värre än det var när det romerska imperiet föll. De germanska barbarerna som invaderade Rom drevs inte av en ideologi. Efter att ha besegrat Rom, antog de så småningom den judisk-kristna civilisationen i Rom. De förstörde Rom för att de ville ha dess rikedomar, men de insåg och erkände att romerska civilisationen var överlägsen deras egna barbariska kultur.

Efter att ha förstört Rom, försökte de germanska stammarna så småningom att återuppbygga den. År 800 hade den frankiske ledaren Karl den Store låtit kröna sig till romersk kejsare. Tre hundra år senare, skulle frankerna och övriga européer gå på korståg till försvar för sin kristna kultur. Korstågen var Oriana Fallaci skrev - jag citerar - en "motoffensiv för att hejda islamisk expansionism i Europa." Rom hade fallit, men som en fågel Fenix hade den uppstått igen.

I motsats till barbarerna som konfronterade Rom har Muhammeds efterföljare en ideologi som de vill påtvinga oss.

Islam är en totalitär ideologi. Islamisk Sharia-lag övervakar varje detalj i livet. Islam är inte förenligt med vår västerländska livsstil. Islam är ett hot mot våra värderingar. Respekt för människor som tycker annorlunda, jämställdhet mellan män och kvinnor, jämställdhet mellan homosexuella och heterosexuella, respekt för kristna, judar, otrogna och avfällingar, separation mellan kyrka och stat, yttrandefrihet, de är alla under tryck på grund av islamisering .

Europa islamiseras i snabb takt. Många europeiska städer har stor islamisk koncentrationer. I vissa stadsdelar är islamiska regler redan tillämpas. Kvinnors rättigheter trampar. Vi konfronteras med huvudduk och burka, månggifte, kvinnlig könsstympning, hedersrelaterat mord. "I vart och ett av våra städer", säger Oriana Fallaci, "finns det en andra stad, en stat i staten, en regering inom regeringen. En muslimsk stad, slog en stad av Koranen. "- Slut citat.

Mina damer och herrar, gör inga misstag: Den mångkulturalistiska vänstern underlättar för islamisering. Vänsterns mångkulturalister hejar för varje ny Shariahbank, för varje ny islamisk skola, för varje ny moské. Mångkulturalister betraktar islam som lika med vår egen kultur. Sharialag eller demokrati? Islam eller frihet? Det spelar egentligen ingen roll för dem. Men det spelar roll för oss. Hela vänstereliten är skyldig att utöva kulturell relativism. Universitet, kyrkor, fackföreningar, media, politiker. Alla sviker de våra surt förvärvade friheter.

Mina damer och herrar, vad som händer i Europa idag har till viss del varit avsiktligt planerat


I oktober 2009 bekräftade Andrew Neather, tidigare rådgivare till den brittiske premiärministern Tony Blair, att den brittiska regeringen avsiktligt hade organiserat massinvandring som en del av ett socialt ingenjörsprojekt. Blair-regeringen ville - jag citerar - "Göra Storbritannien verkligt mångkulturellt." För att uppnå detta syfte tilläts 2,3 miljon utlänningar komma till Storbritannien mellan 2000 och 2009. Neather säger att denna politik har "berikat" Britain.

Vanligt folk däremot anser inte att minskningen av samhällssammanhanget - uppkomsten av brott, omvandlingen av deras gamla kvarter i no-go-zoner - varit "berikning."

Vanliga människor är väl medvetna om att de bevittnar ett fenomen av befolkningsbyte. Vanliga människor känner sig knutna till civilisationen som deras förfäder skapat. De vill inte att det ska ersättas av ett mångkulturellt samhälle där värdena för de invandrare anses lika bra som sina egna. Det är inte främlingsfientlighet eller islamofobi att överväga vår västerländska kultur som överlägsen andra kulturer - det är sunt förnuft.

Lyckligtvis lever vi fortfarande i en demokrati. Vad vanliga människor tycker räknas fortfarande. Jag är ledare för det Nederländska Partiet för Frihet som syftar till att stoppa islamiseringsprocessen och försvara de traditionella värderingarna och friheterna i Nederländerna. Party of Freedom är det snabbast växande partiet i Nederländerna.

Eftersom budskapet i mitt parti är så viktigt, stöder jag initiativ till att etablera liknande partier i andra länder, som Tyskland, Frankrike och Storbritannien, där de ännu inte finns. Förra månaden visade en opinionsundersökning i Storbritannien att häpnadsväckande 48 % av britterna skulle överväga att stödja ett icke-fascistiskt och icke-våldsamt parti som lovar att slå ner på invandringen och islamiska extremister och begränsa byggandet av moskéer. I oktober förra året var jag i Berlin där jag höll ett inledningsanförande vid ett möte med Die Freiheit, ett nystartat parti som leds av René Stadtkewitz, en före detta kristdemokrat. Tyska undersökningar visar att ett sådant parti har en potential på 20 % av väljarna.

Mitt tal där jag uppmanade tyskarna att sluta skämmas över sin tyska identitet fick mycket uppmärksamhet i media. Två veckor senare förklarade Tysklands förbundskansler Angela Merkel att mångkultur är "ett absolut misslyckande." Horst Seehofer, ledare för de bayerska kristdemokraterna, var ännu mer frispråkig. "Multikulturalism är död, sade han.

Förra månaden sade Frankrikes president Nicolas Sarkozy: "Vi har också varit oroade över identiteten hos invandrare och inte tillräckligt om identiteten hos det land som tog emot honom." - Slut citat.

För fem veckor sedan skyllde den brittiske premiärministern David Cameron mångkulturalismen för att vara islamisk extremism. "Vi har tillåtit en försvagning av vår kollektiva identitet," sade han. "Under läran om mångkultur har vi uppmuntrat olika kulturer att leva [...] bortsett från de vanliga." - Slut citat.

I sitt tal gör David Cameron fortfarande en skillnad mellan den islamistiska ideologin, som han kallar extremistisk och farlig, och islam, som han säger är en fredlig religion. Jag delar inte denna uppfattning, och inte heller Camerons stora föregångare Winston Churchill. Att påstå att islam är fredlig är en mångkulturalistisk dogm som strider mot sanningen.

Politiker som Merkel, Sarkozy och Cameron tycks fortfarande inte ha förstått vad problemet egentligen är. Ändå är det faktum att de känner sig tvingade att ta avstånd från mångkulturalism ett tydligt tecken på att de inser vad de behöver för att låtsas om vad en majoritet av befolkningen sedan länge har förstått. Nämligen att den massiva tillströmningen av invandrare från muslimska länder är den mest negativa utveckling som Europa har känt under de senaste 50 åren.

Igår visade en prestigefylld omröstning i Nederländerna att 50 % av holländarna är av den uppfattningen att islam och demokrati inte är kompatibla, medan 42 % tror att de är. Även två tredjedelar av väljarna i det liberala partiet och de kristdemokratiska partiet är övertygade om att islam och demokrati inte är kompatibla.

Detta är alltså mångkulturens politiska arv. Medan partierna till vänster har hittat sig en ny väljarkår, har de etablerade högerpartierna fortfarande övertygelsen om att islam är en religion av fred i paritet med fredliga religioner som kristendom, judendom, buddhism och andra.

Problemet med mångkulturalismen är att man vägrar att se verkligheten. Den verklighet som vår civilisation är överlägsen, och det faktum att islam är en farlig ideologi.

Idag konfronteras vi med politisk oro i arabländerna. Autokratiska regimer, som den i Ben Ali i Tunisien, Mubarak i Egypten, Gaddafi i Libyen, Khalifa dynastin i Bahrain, och andra, har störtats eller är under attack. De arabiska folken längtar efter frihet. Detta är bara naturligt. Men den ideologi och kultur som finns i islam är så djupt rotad i dessa länder att verklig frihet är helt enkelt omöjligt. Så länge som islam är dominerande kan det inte finnas någon verklig frihet.

Låt oss möta verkligheten. Den 8 mars på den internationella kvinnodagen demonstrerade 300 kvinnor på Kairos Tahrir Square i post-Mubaraks Egypten. Inom några minuter var de kvinnor som tas ut av en grupp skäggiga män som misshandlat dem och släpade bort dem. Vissa var till och med sexuella övergrepp. Polisen ingrep inte. Detta är den nya Egypten: På måndagen demonstrerar människor för frihet, på tisdag: misshandlar samma människor kvinnorna eftersom de också kräver frihet.

Jag är rädd att i muslimska länder kommer demokratin inte att leda till verklig frihet. En undersökning av den amerikanska Pew Center fann att 59 % av egyptierna föredrar demokrati framför någon annan form av regering. Men 85 % säger att islams inflytande på politiken är bra, 82 % tror att äktenskapsbrytare skall stenas, 84 % vill ha dödsstraff för avfällingar, och 77 % säger att tjuvar skall piskas eller få händerna avhuggna.

Ronald Reagan hade rätt när han kallade Gaddafi en "galen hund." Men vi bör inte hysa illusionen att det kan finnas verklig frihet och verklig demokrati i ett land där islam är dominerande. Det råder ingen tvekan om att resultaten av Pewundersökningen i Egypten tillämpas i Libyen också. Det ligger inte i vårt intresse att föra det Muslimska Brödraskapet till makten i Tripoli och installera ett kalifat i Libyen.

Naturligtvis måste världen stoppa Gaddafi från att döda sitt eget folk. Men såsom FN-resolution 1973 uppgav i förra veckan är detta i första hand - jag citerar - "särskilt [] staterna i regionen." Slut citat. Varför ett land som Nederländerna har att bidra med sex F16 stridsflygplan att genomdriva vapenembargot i Libyen, medan Saudiarabien inte bidrar med ett enda plan ur sin flotta på nästan 300 stridsflygplan? Araber dör, men de arabiska länderna åsidosätter sina skyldigheter.

Och en av de största hoten i den nuvarande krisen tas inte ens upp av våra ledare: Hur ska vi förhindra att tusentals ekonomiska flyktingar och asylsökande lyckosökare tar sig över Medelhavet och når ställen som Lampedusa? Nu när Tunisien är befriat, bör unga tunisier bidra till att bygga upp sitt land istället för att låta för Lampedusa. Europa har inte råd med ytterligare en tillströmning av tusentals flyktingar.


Mina damer och herrar,

Det är dags att vakna. Vi måste konfrontera verkligheten och vi måste tala sanning. Sanningen är att islam är ond, och verkligheten är att islam är ett hot mot oss.

Innan jag fortsätter vill jag klargöra dock att jag inte har problem med muslimer som sådana. Det finns många moderata muslimer. Det är därför jag alltid göra en tydlig åtskillnad mellan folket och ideologin, mellan muslimer och islam. Det finns många moderata muslimer, men det finns inget sådant som ett moderat islam.

Islam strävar efter världsherravälde. Koranen uppmanar muslimer att utöva jihad och införa Sharia-lag.

Att berätta sanningen om invandringen och varna för att islam inte kan vara lika välvilliga som den styrande eliten säger - det har man gjort till ett brott, 'hate speech', i flera EU-länder. Som ni säkert vet har jag förts till domstol anklagad för hets mot folkgrupp. Detta är en paradox i det mångkulturella samhället. Man har anspråk på att vara pluralistisk, men tillåter endast en synvinkel av världens angelägenheter, nämligen att alla kulturer är lika och att de alla är bra.

Det faktum att vi behandlas som kriminella för att vi berättar sanningen ska emellertid inte avskräcka oss. Sanningen att islam är ond har alltid varit självklart för våra förfäder. Det är därför de kämpade. Det var mycket klart för dem att vår civilisation var vida överlägsen islam.

Det är inte svårt att förstå varför vår kultur är mycket bättre än islam. Vi européer, vare sig vi är kristna, judar, agnostiker eller ateister, tror på förnuftet. Vi har alltid vetat att inget gott kunde förväntas från islam.

Medan vår kultur har sina rötter i Jerusalem, Aten och Rom, finns islams rötter i öknen och i hjärnan av Muhammed. Våra förfäder förstod konsekvenserna mycket bra. Koranen, skrev historikern Theophanes, som levde under andra halvan av 8: e århundradet, är baserad på hallucinationer.

"Visa mig bara vad Muhammed förde som var nytt och där hittar du saker bara ond och inhuman", sade den bysantinske kejsaren Manuel II år 1391, och tillade: "Gud är inte nöjd med blod - och att inte agera rimligt strider mot Guds natur."

Under 1.400 år har västerlänningar kritiserat islam och dess grundare, eftersom de redovisats onda när de såg det. Men sedan, plötsligt, under de senaste årtiondena av förra århundradet, särskilt från 1970-talet och framåt, slutade västerländska intellektuella upp med detta.

Den moraliska och kulturella relativism av marxismen ledde västvärldens politiska och intellektuella elit att anta en utopisk tro på ett universellt broderskap för mänskligheten.

Mångkultur är en kultur av avståndstagande av Europas kulturarv och friheter. Det försvagar västvärlden dag för dag. Den leder till självcensur av medierna och den akademiska världen, kollapsen av utbildningssystemet, den kastrerar kyrkorna, underminering av nationalstaten, nedbrytningen av vårt fria samhälle.

Medan - äntligen - våra ledare tycks inse vad ett katastrofalt misslyckande mångkulturalismen har varit, är mångkulturen inte död än. Mer krävs för att besegra mångkultur än enkla proklamationer att det har varit ett "absolut misslyckande." Vad som behövs är att vi vända vågen av islamisering.


Det finns några få ting vi kan göra i detta avseende.

En sak som vi bör göra är att motsätta oss införandet av Sharia eller islamisk lag i våra länder. I ett tiotal delstater i USA finns det lagstiftning som för närvarande införs för att förhindra införsel av sharia. I början av maj kommer jag att resa till USA för att uttrycka mitt stöd till dessa initiativ. Vi bör överväga liknande åtgärder i Europa.

En annan sak som vi bör göra är att stödja muslimer som vill lämna islam. En Internationella kvinnodagen är meningslöst i den arabiska världen om det inte finns någon internationell lämna islam Day. Jag föreslår införandet av en sådan dag där vi kan hedra de modiga män och kvinnor som vill lämna islam. Kanske kan vi välja ett symboliskt datum för en sådan dag och etablera ett årligt pris för en enskild som har vänt ryggen åt islam eller en organisation som hjälper människor att frigöra sig från islam. Det är mycket lätt att bli muslim. Allt man behöver göra är att uttala Shahada, den muslimska trosbekännelsen, som säger - jag citerar "Det finns ingen gud utom Allah, och Muhammed är Allahs budbärare." Det borde vara lika lätt att lämna islam genom att uttala en mot-Shahada, som säger "Jag lämnar islam och förenar mig med mänskligheten."

En tredje åtgärd för att vända strömmen av islamisering är att återge nationalstaten sin suveränitet. Folken i den fria världen kommer bara att kunna slå tillbaka mot islam om de kan enas kring en flagga som de kan identifiera sig med. Denna flagga som symboliserar pre-politisk lojalitet kan vara flagga för vår nation. I väst ingår våra friheter i våra nationalstater. Därför är mångkulturalisterna är fientliga till nationalstaten och syftar till att förstöra den.

Nationell identitet är en allomfattande identitet: Den välkomnar alla, oavsett religion eller ras, som är villig att ta till sig till en nation genom att dela öde och framtid hos ett folk. Det knyter individen till ett arv, en tradition, en lojalitet och en kultur.

Jag vill utveckla detta eftersom vi har samlats här idag i Rom. Återigen är det lämpligt att vi är i Rom. I denna stad, 1957, och - vilken ironisk tillfällighet - på denna dag, den 25 mars, blev Romfördraget undertecknades. Detta fördrag åläggs medlemsstaterna i Europeiska unionen att sträva efter "en allt fastare sammanslutning".

Tyvärr har denna union liksom andra multinationella organisationer blivit ett av fordonen för främjande av mångkulturalism. EU har fallit i händerna på en mångkulturalistisk elit som genom att underminera den nationella suveräniteten förstör kapacitet hos de europeiska folken att demokratiskt besluta om sin framtid.

Den nya regeringen i mitt land, som stöds av mitt parti, vill begränsa invandringen. Det är vad våra väljare vill. Men vi konfronteras med det faktum att vår politik har i stor utsträckning varit outsourcad till "Europa" och att våra väljare inte längre har något direkt att säga om sin egen framtid.


På grund av internationella fördrag företräder EU:s lagstiftning framför den nationella lagstiftningen och kan inte vändas av de nationella parlamenten. Faktum är att under 2008 ogiltigförklarade EG-domstolen, den högsta domstolen i EU, både irländska och danska invandringslagstiftningen. Domstolen konstaterade att nationell lagstiftning är underordnad det som styrde på europeisk nivå. I mars 2010 ogiltigförklarade EG-domstolen den nederländska lagstiftningen som begränsar familjeåterförening för invandrare om välfärden.

Den lätthet med vilken Europas politiska elit bedriver invandringspolitik som syftar till förändring av Europa visar okänslighet hos denna elit. Det uppoffrar villigt sitt eget folk för sina politiska mål utan hänsyn till de inblandade.

Lägre klass kollektivanställda människor har fördrivits från sina kvarter. Det finns ingen respekt för deras demokratiska röst. Tvärtom är människor som inte håller med om multikulturalistiska system sedda som rasister och främlingsfientliga, medan det odefinierade brottet "rasism och främlingsfientlighet" har satts i centrum för alla moraliska uttalanden av Europeiska unionen, Europarådet, FN och andra överstatliga organisationer. Detta innebär en systematisk misshandel av eliten på ordinarie känslor av nationell lojalitet.

År 2008 uppgav Europarådets parlamentariska församling Europarådets att medlemsländerna måste - jag citerar - "fördöma och bekämpa islamofobi" och se till "att skolböcker inte framställa islam som en fientlig eller hotande religion." - Slut citat .

I mars 2010 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution som kriminaliserar I resolutionen, författad av Pakistan, nämner endast en religion vid namn "förtal av religioner.": Islam. Med sina 57 medlemsstater Organisationen för den islamiska konferensen systematiskt använder sin rösträtt i FN för att underminera begreppet frihet och mänskliga rättigheter. År 1990 avslog OIC 1948 års allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ersatte det med Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter i islam, där det i artiklarna 24 att - jag citerar - "Alla de rättigheter och friheter som anges i denna deklaration lyder under islamisk sharia. "- slut citat.Denna "mänskliga rättigheter"-charad måste upphöra om den västerländska civilisationen vill överleva. Mänskliga rättigheter existerar för att skydda individer, inte religioner och ideologier.

EU:s mål, tiden tycks vara att förstöra den gamla suveräna nationer och ersätta dem med nya provinsiella identiteter, som alla är kloner av varandra. Britanistan kommer inte att avvika från Netherlandistan eller Germanistan från Italiastan, eller någon annan provins i den europeiska superstaten i vardande.

Vi måste återerövra Europa. Vi kan bara göra det genom att ge politisk makt tillbaka till nationalstaten. Genom att försvara nationalstaterna som vi älskar, försvarar vi vår egen identitet. Genom att försvara vår identitet, försvarar vi vilka vi är och vad vi är emot dem som vill utrota oss. Mot dem som vill skära oss från våra rötter, så att vår kultur förtvinar och dör.

Mina vänner,

Tjugo år efter vanligt folk har Europas mainstreamkonservativa ledare som Merkel, Sarkozy och Cameron äntligen - bättre sent än aldrig - kommit till den uppenbara slutsatsen, nämligen att mångkultur är ett misslyckande. Däremot har de inte en plan för att avhjälpa situationen.

Mina damer och herrar, det är dags för förändring. Vi måste skynda oss. Tiden är knapp. Ronald Reagan sade: "Vi måste agera i dag, för att bevaras imorgon". Det är därför jag föreslår följande åtgärder för att bevara vår frihet:

Först måste vi försvara yttrandefriheten. Det är den viktigaste av våra friheter. Om vi är fria att tala, kommer vi att kunna berätta sanningen och de kommer att inse vad som står på spel.

För det andra måste vi sätta stopp för kulturrelativism. Till mångkulturalisterna måste vi stolt förkunna: Vår västerländska kultur är vida överlägsen den islamiska kulturen. Först när vi är övertygade om det kommer vi vara villiga att kämpa för vår egen identitet.

För det tredje. vi ska stoppa islamisering. Eftersom mer islam innebär mindre frihet. Vi måste stoppa invandringen från muslimska länder, vi måste utvisa kriminella invandrare, vi måste förbjuda byggandet av nya moskéer. Det finns tillräckligt med islam i Europa redan. Invandrare måste assimilera och anpassa sig till våra värderingar: När man är i Rom, gör man som romarna gör.

För det fjärde måste vi återställa nationalstatens överlägsenhet och suveränitet. Eftersom vi är medborgare i dessa stater, kan vi vara stolta över dem. Vi älskar vår nation eftersom de är vårt hem, eftersom de är ett arv som våra fäder skänkt oss och som vi vill skänka våra barn. Vi är inte mångkulturalister, vi är patrioter. Och eftersom vi är patrioter, är vi villiga att kämpa för frihet.

Låt mig avsluta med en sista - och en positiv - anmärkning: Även om situationen är dålig och mångkulturalismen fortfarande dominerar, är vi i bättre skick än det romerska riket var före dess fall.

Det romerska riket var inte en demokrati. Romarna hade inte yttrandefrihet. Vi är fria människor i väst. Vi vill inte kämpa för ett imperium, vi slåss för oss själva. Vi slåss för våra nationella republiker. Du slåss för Italien, jag slåss för Nederländerna, andra slåss för Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Danmark eller Spanien. Tillsammans står vi. Tillsammans representerar vi Europas nationer.

Jag är övertygad om att om vi kan värna yttrandefrihet och demokrati, kommer vår civilisation att överleva. Europa kommer inte att falla. Vi, Europas patrioter, kommer inte att tillåta det.

Tack så mycket.

Källa: GEERT WILDERS TAL I ROM 25 MARS 2011

Läs även andra intressanta bloggar om: Geert Wilders, multikulturalismen, Magna Carta Foundation, Rom, Multikulturalismens misslyckande ::

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar