Sidor

tisdag 8 mars 2011

Från Aletheia Blogg


tisdag, mars 8th, 2011...9:11 f m
Netanyahus förslag = vedermödan
Kommentarer
I veckan som gick kom Israels premiärminister med ett radikalt ”freds”-förslag. Det går ut på att omedelbart upprätta en palestinsk stat enligt 1967 års gränser som tillfällig gränslösning tills de förhandlat fram en permanent lösning.

Det skulle innebära bland annat innebära att 60% av västbanken tillfaller palestinierna och att östra Jerusalem också skulle bli palestinskt.

Man anar att det är stor press på Israel. Obama har varit mycket tydlig på att han vill se resultat och att han inte tolerera några misslyckanden, trycket är mycket hårt. Det var faktiskt Obamas egen idé att Israel skulle dra sig tillbaka till 1967 år gränser som han lanserade redan år 2008.

Det blir inte bättre av de omvälvningar som pågår runt om i mellanöstern. Det muslimska brödraskapet uttalade i slutet av januari i år, att det Egyptiska folket skulle förbereda sig för krig med Israel.

Netanyahus förslag kan ju i det sammanhanget låta som en fin fredskompromiss i västerländska öron. Denna kan man tycka evig konflikt behöver verkligen en lösning. Den började egentligen redan mellan Esau och Jakob (som sedan fick heta just Israel). Problemet är att Esau ville inte ha fred, utan han svor på att döda Israel och försöker just det fortfarande.

Det är ett väl uttalat mål att utrota Israel, som det har förkommit en massa uttalanden, både från palestinskt håll, men även andra Islamiska nationer, som exempelvis Iran. Hatet verkar inte veta några gränser helst vill man att namnet Israel skall glömmas bort, vilket rimmar mycket bra med beskrivningen i den profetiska 83:dje psalmen.

Psalm 83:2-4

Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet.
Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar.

De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!”

Det är exakt det som det handlar om, ett hat mot Israels Gud som orsakar förföljelse av hans folk, så till den milda grad att de vill att namnet Israel ska glömmas bort. Tro nu inte att det kommer att handla om bara landet Israel. Nej, det handlar först och främst om det andliga Israel, i vilket vi är inympade i.

Under denna press är det mycket lätt att man frestas att ge efter för omvärlden (om man inte känner Gud). En omvärlden som tycks enas likt aldrig förr, och är fast beslutna att dela landet.

Faktum är att skulle delningen gå igenom så är det en markör på att faktiskt då befinnas oss i vedermödan. Joel klassiska text i slutet på andra kapitlet är ett välkänt avsnitt som handlar om ändens tid. Där det talas om ”HERRENS dag, den stora och fruktansvärda”. Det vet ju alla vilken den är.

Sedan fortsätter texten och talar om hur Gud ska göra slut på Judas och Jerusalems fångenskap och hålla dom med dem som delat hans land. Det börjar med Joel 2:31-32.

Joel 2:31-2:32

Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.

Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.

Sedan tar kapitel två slut, men kapitel-indelningen är inte gjord av Joel utan är av senare datum. Och kapitel-indelningen har här blivit tokig, för kapitel 3 börjar med ”Ty se, i de dagarna”. I vilka dagar? Jo, de som slutet av kapitel två handlar om. Dvs Herrens dag den stora och fruktansvärda.

Joel 3:1-2
Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap,
skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land

Vad har dem gjort? Jo, delat landet! Det är också just det som omvärlden håller på att tvinga Israel till att göra. Allt detta till förmån för några som inte vill ha fred, de vill bara utrota Israel helt och hållet. Går denna ”freds”-strävare igenom, så är ett som en vägskylt som visar att nu är vi inne i historiens final.

Att just detta förslag går igenom är ju inte helt säkert, men det är bara en tidsfråga innan delningen sker. Med tanke på detta radikala förslag från Israeliskt håll, känns det onekligen som det inte finns mycket tid kvar.

Mvh /Alias

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar