Sidor

lördag 16 april 2011

Från Berndt Isakssons hemsidaEn vidrig värld öppnar sig


Uppdaterat den 15 april

15 MAJ 2011 – dagen då en miljard två hundra tusen muslimer börjar ny intifada?
Saxat från Livets Ords ISRAELRAPPORT 14 April 2011

”På internet fortsätter de arabiska massornas populära kampanj mot Israel med oförminskad styrka. Facebook stängde ner sidan "Den tredje intifadan", men det finns mer än hundra andra Facebook grupper som har samma budskap och uppmanar till våld och till och med mord på judar. Sidan med namnet "Folket att den officiella tredje intifada sidan återupprättas" säger att den 15 maj kommer en miljard två hundra tusen muslimer "att stå upp för dig, Palestina. ... O Palestina, miljontals martyrer marscherar till dig." Dessutom säger man: "Kära judar, var inte rädda, döden kommer snabbt ... Vi ska hjälpa Allahs religion och Palestina att triumfera ... Död åt judarna, profeternas mördare... Avkomman av Sions söner går till helvetet." ” SLUT CITAT

Vad som blir av detta hot återstår att se, men det är uppenbart att allt som har med Israel att göra nu hettas upp för varje dag som går, och sommaren och hösten lär leda upp till någon form av dramatiskt avgörande. Men det handlar inte om en vanlig politisk och militär konflikt, utan främst om ett stort andligt maktspel bakom de nu dramatiska händelserna.

Hatet, ja det handlar om ett andligt hat, mot Israel kommer snart ta sig dramatiska uttryck som leder till ett iordningsställande av ändetidens slutscener. Israel har svåra vedermödor att vänta, men genom denna mörka dal som väntar judafolket/egendomsfolket kommer den Gode Herden gå med dem likt Mose ledde folket genom mörker och prövningar. Men den Gode Herden, Jesus Messias, kommer inte likt Mose dö på gränsen till Löfteslandet, utan han kommer gå med dem hela vägen genom Vedermödan och in i Tusenårsriket. De miljoner och åter miljoner som uppfyllts av det andliga hatet mot judafolket, kommer bli tillintetgjorda på Herrens Vredes stora dag, då Han i makt med sitt blotta ord besegrar Antikrist och hans härar.

Denna tidsålder kommer nu snart att avslutas med en mäktig manifestation av löftet från:

1 Mos 12:3 ”Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade."

Att vända sig mot Israel, som individ eller som nation, är att dra förbannelse över sig, och omvänt att välsigna Israel, som individ eller som nation, är att ställa sig under Guds nådefulla välsignelser.

Sverige som land är mycket pådrivande i hetsandet mot Israel och för ett delande av Jerusalem och landet Israel. Om inte våra politiska och religiösa ledare omvänder sig från detta, så kommer olycka, förbannelser, att drabba vårt land. Här får vi nu var och en överlåta oss själva och inför Gud och människor säga: jag och mitt hus vill välsigna Israel.


Berndt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar