Sidor

lördag 25 juni 2011

Det går en ström av smärta


Galleri för bild och tankar
Av Kid Kumlin

Jag har länge tänkt att skapa ett galleri för mina bilder och för att visa mina tankar för dig.
Du som känner mig vet om min kärlek till det judiska folket

Därför har bildskapandet de senaste åren
ständigt präglats av det judiska folkets
lidande och upprättelse.
Någon har sagt att ”Europa dog med
Förintelsen” och jag har inget skäl att säga
emot.
Det är en hemlighet för många, att judarna
spelar en så stor roll i våra liv, och när jag
började se det föll jag ner inför juden
Yeshua/Jesus i stor tacksamhet.
Det finns ett uttryck som säger, att det är judarna som styr världen och visst är det så!
Kanske inte som vissa menar men med sin utsatthet och sin utväljelse utgör de själva grunden för Guds tanke och frälsningsplan
för hela världen.
På grund av den kallelsen har det judiska
folket fått ”klä skott” för all ondska som har
kunnat uppbringas under alla de årtusenden
som gått fram till i dag.

Det råder krigstillstånd mellan Herren vår
Gud och Åklagaren Satan.
Mitt emellan dessa står Juden Yeshua/Jesus som försvarare för sitt folk.


Det finns åtskilliga kristna som inte delar min
kärlek till Israel och det judiska folket utan sprider gärna det antisemitiska giftet i sina lögner.
Missionskyrkan och Sveriges Kristna råd tillsammans med Katolska kyrkans olika grenar ser ofta till att hatet mot judarna blir legitimt.

Därför viker välsignelsen över våra länder när dödens kulturer tar över.
----------------------------------------------


Det går ett rop av smärta genom tiden


Nu droppar orden likt tårar
över brevet, som jag skulle skriva till Dig
Såg du orden innan de rann bort
och blandades i världens smärta.

Mina tårar, tänker jag

Det går ett rop av smärta genom tiden.

Du blottlägger mina tankar
djupt i mig
och slår min kropp i smärta
min gråt rör upp havet i dig
och min saknad är större än ord

Jorden som Du gav oss
”kastar upp” i vrede
Världens ledare förråder oss
medan solen rodnar
och slocknar i sorg
inför människans förakt
Hon som Du danade
har blivit Din fiende


Därför gnager grundplattorna
mot varandra
och flyttar kontinenter
Elden sprutar glödande massa
och haven dränker oss
medan musiken från Aniara
glider över vågorna


Harry Martinson, tänker jag,
du såg det i ditt stora epos
medan Andromedagalaxen
öppnade sig


Allt vad vi byggt upp
slocknar inför Dig
Och Jerusalem skälver
inför sin Herre,
inför Honom, som signerat henne
och som från urtid uttalat sitt Ord
över henne.

Från släkte till släkte
studsar orden tillbaka
mot vårt hjärta


Nu löser Han upp hennes band
från Esaus blodiga fana
och ifrån dödens hand
Ett rytande Lejon höres i öst
när Herren vår Gud låter höra sin röst
Lyssna …

Det går ett rop av smärta genom tiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar