Sidor

tisdag 21 juni 2011

Svenskfinanseriad hatkultur från http://nyheter.paulwiden.se/.


Hej Kid!

Här följer vad som är nytt från http://nyheter.paulwiden.se/.

Svenskfinanseriad hatkultur - 21 June, 2011 19:58

Idag var det tänkt att Fatah och Hamas skulle presentera sin gemensamma övergångsregering i Kairo, men inte helt oväntat har förhandlingarna mellan de båda parterna gått i stå. Det största hindret till en överenskommelse tycks vara Hamas motsättning till den nuvarande premiärministern Salam Fayyad, som Hamas uppfattar som en amerikansk marionett. För två dagar sedan avbröts samtalen på begäran av Fatah, tills dess ”en bättre atmosfär för försoningssamtalen kan åstadkommas.” Inget nytt förhandlingsdatum har ännu annonserats.

Från ett israeliskt perspektiv har förhandlingarna mellan Fatah och Hamas varit ytterst oroväckande, eftersom Hamas vägrar att acceptera de tre principer som formulerats av den så kallade Mellanöstern-kvartetten (FN, USA, Ryssland och EU), dvs. att erkänna Israel, acceptera tidigare ingångna avtal samt avstå från våld. Trots att Hamas alltså är en oreformerad terroristorganisation med en folkmordsagenda har många länder antagit en vänta-och-se-linje till försoningsavtalen. Andra parter, exempelvis Svenska Kyrkan och Diakonia, har öppet uttryckt sitt stöd för Hamas återinträde i den internationellt erkända palestinska regeringen.

När det gäller uppvigling till folkmord går det dock ingen skiljelinje mellan Fatah och Hamas. Så här lyder exempelvis artikel 19 i Fatahs konstitution: ”Den väpnade kampen är en strategi, inte bara en taktik, och den väpnade revolutionen av det arabiskpalestinska folket är en avgörande faktor i befrielsekriget och elimineringen av den sionistiska existensen, och kampen kommer inte att sluta förrän den sionistiska entiteten har eliminerats och Palestina har befriats.”

Varje kvartal publicerar Israels ministerium för strategiska frågor en rapport över antiisraelisk uppvigling inom den Palestinska myndigheten. Till skillnad från arbetet som utförs av Palestinian Media Watch, som ”bara” översätter och förmedlar uppvigling i palestinsk media, sammanställer rapporten ett index av all uppvigling (i statskontrollerad media, tal av företrädare för den Palestinska myndigheten, skolböcker, predikningar, internetfora och officiella policydokument) som registreras under varje kvartal. Materialet delas sedan upp i fyra kategorier: 1. explicit uppvigling till våld och terror; 2. uppmuntran till en atmosfär av våld och terror; 3. uppvigling till hat och demonisering; samt 4. förberedelse för fred bland allmänheten. Varje exempel ! ges ett siffervärde (beroende på vem som sa det, i vilket sammanhang, hur ofta det upprepades, osv) mellan -10 och +10. Slutligen görs en sammanställning av varje kategori, vilket alltså gör att uppviglingen mot Israel i det palestinska samhället kan mätas på ett vetenskapligt sätt.

Rapporten över det första kvartalet 2011 presenterades idag för en liten grupp journalister i Jerusalem. Rapportinnehållet är hårresande. Det palestinska samhället är, tack vare den Palestinska myndigheten, impregnerat på alla plan av hat mot Israel. Budskapet är detsamma på politiska möten som i skolböcker, i moskéer och kyrkor, i tidningar, TV, radio och på internet. Det sprids helt öppet i alla tillgängliga fora och är systematiskt och metodiskt. Slutsats: ”Uppviglingen överensstämmer med huvudkomponenterna i det palestinska narrativet: förnekelse av all koppling mellan det judiska folket och Landet Israel, samt fast beslutsamhet att nå det nationella palestinska målet genom en utdragen kamp.”

Det riktigt vidriga med allt detta är att det är vi som betalar för hatkalaset. 700 miljoner svenska skattekronor pumpas in i det palestinska samhället varje år för att ”att främja palestinskt statsbyggande och lindra de humanitära konsekvenserna av den israelisk-palestinska konflikten” som det heter på UD:s hemsida.

Detta borde inte bara vara en fråga för svenskar som identifierar sig som proisraeliska. Alla svenskar, oavsett var deras sympatier ligger i konflikten, borde kunna enas om att kräva ett omedelbart stopp av allt bistånd till den Palestinska myndigheten tills denna systematiska, statskontrollerade uppvigling mot Israel och det judiska folket helt har upphört. Tills detta sker är alla svenska skattebetalare moraliskt medskyldiga till den hatkultur som sprids i det palestinska samhället på Västbanken. Tanken borde göra oss alla riktigt, riktigt illamående.

Paul Widen, Jerusalem
Hälsningar från
Nyheter från Israel
Nyheter från Israel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar