Sidor

tisdag 2 augusti 2011

Från Ralph Haglund


UNESCOs judehat
AUG2
Posted by admin in Middle East | 0 Comments
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4097506,00.html

Special: FN:s kulturella underavdelning är konsekvent engagerad i inkvisitions-liknande kampanj mot Israel

Giulio Meotti
Publicerad: 07.19.11, 17:04


Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) antog ett beslut som uppmanar Israel att omedelbart upphöra med alla arkeologiska arbeten i gamla staden i Jerusalem. Framför allt attackerade UNESCO, en av FN: s mest framstående och inflytelserika organ, renoveringen av Mughrabi-bron som förbinder den västra muren Plaza och Tempelberget.

Beslutet, initierat och främjat av arabstaterna, antogs enhälligt av de västerländska ledamöterna av kommissionen. Faktum är att det var den senaste anti-judiska omröstningen som lanserades av FN:s kontor avsett att främja kultur, utbildning och vetenskap i världen. Faktum är att UNESCO:s rånarbaroner helgar den nuvarande globala kampanjen som syftar på att likvidera legitimiteten hos den israeliska regimen.

Under 2009 utsåg Unesco Jerusalem som “huvudstad för arabiskintimt kultur,” och de arbetade med den palestinska myndighetens befattningshavare och arabiska nyckelpersoner för att protestera mot vad de beskrev som “den israeliska ockupation av heliga Jerusalem.” Andra städer som beviljats titeln under de åren var Alger, Damaskus, Kairo, Tunis, Amman, Beirut och Khartoum.

Araberna har svårt att övertygande framställa Israel som inkräktare på marken så länge som världen anser att det finns ett stort samband mellan människorna i Bibeln och Bibelns land. Unesco förnekar detta sammanhang genom att beskriva den judiska historien i Mellanöstern som inget mer än en obetydlig, kort sejour av arroganta kolonisatörer.

Unesco verkar förneka att det judiska folket slog ner sina rötter i Israel för mer än 4.000 år sedan, eller att 1000 år före Kristus, gjorde kung David Jerusalem t den judiska staden par excellence, aldrig helt övergiven även i tider av dödliga förföljelser.

Davids stad i Jerusalem, ett stort mål för Unescos antijudiska raseri, är nu den hetaste öppna arkeologiska platsen i världen, med bibliska artefakter, urgamla begravningsplatser och kungliga sigill. Där använder Unesco arkeologin för att banka Israel i huvudet och behandlar israeliska arkeologer som nationalistiska marinetter.

Under de senaste åren ökat UNESCO sitt samarbete med ISESCO, den kulturella kroppen för Organisationen för den islamiska konferensen. Enligt ISESCOs propaganda är den bibliska historien och de judiska templen bara fiktion, judiska monument är islamiska skatter stulna av sionisterna, och israeliska arkeologiska arbeten är brottsliga handlingar mot muslimer.

UNESCO: s ideologi framställer judarna som inte mer än invaderande kolonisatörer, medan muslimer som invaderade landet och härjade det på det sjunde århundradet är, av någon oförklarlig anledning, ättlingar till de så kallade “infödda kananéerna.”

År 2010 beslutade Unesco att Rakels grav och Patriarkernas grotta i Hebron är “muslimska moskéer.” Västerländska länder protesterade inte alls. UNESCO nämnde aldrig att förutom den berömda graven för de bibliska patriarkerna, innehåller Hebron också graven för den första domaren (Otniel Ben Kenas), gravar för generaler och förtrogna till Saul och David och gravar med Ruth och Jesse, Davids stora – farmor och pappa. Det finns heller inga ord från Unesco om att Rakels grav enhälligt vördas som begravningsplats för en av Bibelns stora kvinnor, hustru till Jakob, judarnas välsignade stammoder.

Under den andra intifadan fördömde Unesco Israel för “förstörelse och skador på kulturarvet i de palestinska områdena” som “ett brott mot det gemensamma kulturarvet för mänskligheten.” UNESCO förblev emellertid tyst när en palestinsk mobb förstörde Josefs grav, en stor judisk religiös helgedom, och byggde en moské på platsen.

Vid utbrottet av den andra intifadan angrep palestinska terrorister också Rakels grav, och under 41 dagar judar hindrades från att besöka byggnadskomplexet. Unesco fördömde aldrig. Nyligen vandaliserades tiotals gravar på Oljebergets kyrkogård i Jerusalem, de senaste i en serie attacker mot judendomens äldsta kyrkogård, där judar har begravts sedan biblisk tid. Återigen var Unesco tyst.

Unesco ”skryter” också med en lång förteckning över beslut att bojkotta och isolera den judiska staten. Den 7 november 1974 röstade Unesco “att undanhålla bistånd från Israel inom områdena utbildning, vetenskap och kultur på grund av Israels ständiga förändring av historiska inslag i Jerusalem.” November 20, 1974 röstade Unesco också för att utesluta Israel från dess europeiska regionalgrupp. Denna antijudiska utfrysning övergavs inte förrän 1978, efter USA undanhållit 40 miljoner dollar i utbetalningar från organisationen i protest.

Unescos krig mot Israel och västvärlden fortsatte och var så påfallande att år 1984 USA, Storbritannien och andra västländer lämnade organisationen. År 1989 påstod Unesco att “Israels ockupation av Jerusalem” var att förstöra den heliga staden med “inblandning, förstörelse och förändring” (dåvarande borgmästaren i Jerusalem, Teddy Kollek, uttryckte “djup avsky inför UNESCO:s attityd.”)

År 1990 attackerade Unesco vad den beskrev som “oåterkallelig” förändring av Jerusalems arkitektoniska arv till följd av den israeliska “ockupationen”. UNESCO:s byråkrater fördömde stadens “förlorade skönhet”. År 1993, då-Unescos generaldirektör Federico Mayor bojkottade en internationell konferens om vetenskap i Jerusalem, trots Israels historia av medryckande upplysning, liksom den högsta produktionen av vetenskapliga publikationer och museer per capita i världen.

År 1996 anordnade Unesco ett symposium om Jerusalem på organisationens huvudkontor. i Paris Men inga judiska eller israeliska grupper var inbjudna. När år 1998 en UNESCO-delegation besökte Jerusalem, vägrade de att träffa israeliska tjänstemän. Förr i tiden, Unesco har också kallat på “ekonomiska sanktioner mot Israel” och passerat hundratals resolutioner som kritiserat Israels verksamhet i Judéen och Samarien.

År 2001 främjade Unesco “Kairodeklarationen Dokument för Jerusalem Antiquities Preservation”, som falskeligen anklagat Israel för att förstöra islamiska antikviteter på Tempelberget och i Jerusalems gamla stad i ett försök att avleda uppmärksamheten från palestinska brott mot arkeologi och historia. När FN firade 50-årsjubileum, vägrade Unesco tala om Förintelsen i sin redogörelse av världskrigets upplösning, avsiktligt ignom rera Israels begäran om att införa en hänvisning till förstörelsen av den europeiska judenheten.
I en ny UNESCO rapport om vetenskap, klassiciferas den judiska läkaren och teologen Maimon som den islamiska ”Moussa Ben Maimoun” Rambam – för rabbinen Moshe Ben Maimon – har också varit tvungen att “konvertera” till islam inför FN: s revisionistiska historiker.

Under medeltiden beslagtog och brände den franska inkvisitionen Maimonides böcker. Från de eleganta, parisiska boulevarderna, ägnar sig nu UNESCO:s inkvisitorer åt samma samma fruktansvärda lösning som gör historien och det Heliga Landet “Judenrein.”

Giulio Meotti, a journalist with Il Foglio, is the author of the book A New Shoah: The Untold Story of Israel’s Victims of Terrorism

antisemitism/a> antisionism/a> judehat Eurabia Eurabien FN Israel UNESCO . .. . ..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar