Sidor

lördag 27 augusti 2011

Lars och Harriet EnarsonBönebrev 11-08, 19 Augusti 2011 / 19 Av, 5771
• 40-dagars fasta för Israel, 30 augusti - 8 oktober


"De säger: ’Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!’" (Ps 83:5)
Den 20 september planerar palestinierna be FN:s generalförsamling att ensidigt stödja en palestinsk stat, och därmed dela Guds eget land, inklusive Jerusalem. Följande dag kommer Durban III, FN:s konferens om mänskliga rättigheter, med sin historia av rå antisemitism och israelhat att inledas i New York. (Hittills har sex nationer ställt in sitt deltagande i Durban III: USA, Kanada, Italien, Tjeckien, Nederländerna och Israel)

Samtidigt som dessa två händelser har palestinierna förberett massdemonstrationer som mest sannolikt kommer att bli våldsamma. Ingen vet vad som kommer att hända, men med avsiktligt planerade palestinska offer av villiga självmordskandidater ("martyrer"), som vi har sett så många gånger tidigare i liknande fall, kommer sannolikt världsopinionen att vändas kraftigt mot Israel. Till exempel har vi det berömda exemplet i början av den andra intifadan, där 12-åriga Mohammad Dura dog i armarna på sin far framför TV-kamerorna. Enligt efterföljande noggranna undersökningar, träffades han av en kula som avfyrades av sitt eget folk. Men Israel fick genast skulden, och detta bidrog till en våg av terror mot Israel och det judiska folket över hela världen, som när man kastar en brinnande tändsticka i bensin. Världsopinionen väntar inte på resultaten från noggranna undersökningar när det gäller Israel.

En vecka efter FN-mötet i New York, börjar Basunhögtiden, som i dag vanligtvis kallas Rosh Hashanah. Basunhögtiden inleder Herrens högtider på hösten och ”Dagarna av Bävan” (Days of Awe). Precis som vårens högtider profeterar om Messias första ankomst som Guds Lamm för att dö för våra synder, så talar hösthögtiderna om hans återkomst i makt och härlighet som Lejonet av Juda stam för att försvara Israel och döma världen med rättfärdighet.

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen." 1 Tess 4:16

Det är intressant att notera att i detta nya millennium har tiden runt hösthögtiderna blivit mer och mer explosiv och intensiv. Det var exakt på Basunhögtiden år 2000 som den andra palestinska intifadan, även känd som Oslo-kriget, började. Ett år senare, den 11 september, en vecka före Basunhögtiden på den bibliska kalendern, föll tvillingtornen i New York. Sju år senare rasade New York-börsen strax före början av hösthögtiderna och hela världen gick in i en finanskris.

Eftersom FN börjar sin arbetssäsong under denna tid på året och har ett ökat fokus på Israel och Mellanöstern, så blir hösthögtiderna en alltmer avgörande tidpunkt i världspolitiken. Temat för Basunhögtiden är Gud som kung och domare över världen genom Messias. Vi kan se hur en konfrontation byggs upp här, speciellt kring frågan om Jerusalem, som till slut leder till det slutliga uppfyllandet av Basunhögtiden genom Messias ankomst.

"Liksom ett lejon ryter, ett ungt lejon över sitt rov när många herdar samlas emot det, och inte skräms av herdarnas rop eller fruktar för deras oväsen, så skall HERREN Sebaot fara ner för att strida på Sions berg och uppe på dess höjd. Som fågeln breder ut sina vingar, så skall HERREN Sebaot beskydda Jerusalem.
Han skall beskydda och hjälpa, skona och rädda." (Jes 31:4-5).

Månaden Elul
Den 30 augusti börjar månaden Elul, den sjätte månaden på den bibliska kalendern. Denna månad är en månad med omvändelse och förberedelser för de kommande hösthögtiderna. Shofaren blåses varje morgon i synagogorna för att väcka upp alla människor inför den kommande domedagen på Basunhögtiden och dagarna av bävan.

Enligt judisk tradition inledde Mose sin andra 40-dagars fasta den första Elul. Han bad Gud förlåta Israel för deras synd med guldkalven och att förnya förbundet. Fastan avslutades på Yom Kippur, Försoningsdagen.

"Men Mose bönföll inför HERREN, sin Gud, och sade: ’HERRE, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du har fört ut ur Egyptens land med stor kraft och stark hand? Varför skulle egyptierna få säga: Till deras olycka har han fört ut dem för att döda dem bland bergen och utrota dem från jordens yta? Vänd dig från din glödande vrede och ångra det onda du har i sinnet mot ditt folk. Kom ihåg Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, som du med ed vid dig själv har lovat: Jag skall göra era efterkommande lika talrika som stjärnorna på himlen, och hela det land som jag har talat om skall jag ge åt era efterkommande. De skall få det till arvedel för evigt. ...O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i.'" (2 Mos 32:11-13,31-32)

De 40 dagarna från den första Elul till Yom Kippur blev traditionellt mycket tidigt en tid för omvändelse, fasta och bön bland det judiska folket. Det är mycket troligt att vår Mästare gick igenom sin 40-dagars fasta som det skrivs om i evangelierna under denna tid.

Vi tror att denna tid är en mycket speciell tid att stå i gapet för Israel med bön och fasta, speciellt i år. Vi kallar därför Elia bönearmé till en 40-dagars fasta från kvällen den 30 augusti till kvällen den 8 oktober. Vi ber alla förbedjare som kan, att turas om och fasta och be för Israel under dessa fyrtio dagar.

Palestinierna har gjort det mycket tydligt vad de vill: inget annat än staten Israels utplånande! De har aldrig ändrat detta mål. Inte bara Hamas stadgar, utan även PLO:s stadgar uppmanar till att förgöra Israel. Klausulerna i de palestinska stadgarna, som kräver en fullständig utplåning av staten Israel, har aldrig tagits bort till denna dag, även om det var en del av överenskommelsen i Osloavtalet att göra det.

Palestinian Media Watch (PMW) har översatt en ny palestinsk dokumentär som visar hur den palestinska myndigheten planerar att bygga arabiska lägenheter på judendomens heligaste plats mitt framför Västra Muren, om man får kontroll över Jerusalem.

"Ett videoklipp från en tv-dokumentär producerad av den officiella palestinska myndigheten och som sändes den10 augusti 2011 på det Fatah-kontrollerade TV nätverket från Ramallah uppger att bygget kommer att utgöra en del av Palestinska Myndighetens plan att utplåna den judiska närvaron från Jerusalem. "De [israelerna] vet med säkerhet att våra rötter går djupare än deras falska historia", förklarade dokumentären på Arabiska.
"'Vi ser från balkongerna i våra hem, ut över [islamsk] helighet på samma gång som vi ser synd och orenhet (judarnas bön vid den Västra Muren) på ett område som tidigare hade [arabiska] människor och hem. Vi ritar våra nya kartor," fortsatte programmet. "När de [israelerna] försvinner från bilden, som ett bortglömt kapitel i sidorna på stadens historia, kommer vi att bygga upp det på nytt. Mughrabi kvarteret kommer att byggas här (på Västra Murens öppna plats)."1

"En officiell opinionsundersökning som publicerades förra månaden visar att 84 procent av palestinierna är överens om att ’Palestinierna måste arbeta för att få tillbaka allt land [i Israel] för en palestinsk stat’. Endast sju procent[!] accepterar att ’Israel har rätt att existera som ett hemland för det judiska folket’. När det gäller Jerusalem är bara tre[!] procent av palestinierna beredda att dela staden, medan 92 procent kräver att Jerusalem enbart blir huvudstad i en palestinsk stat"2

"Fatahs talesman Nabil Sha'ath sade på söndagen, ”Lösningen med två stater för två folk innebär att det kommer att bli ett judiskt folk där borta, och ett palestinskt folk här. Vi kommer aldrig att acceptera detta."3
Det är denna agenda som majoriteten av världens länder vill stödja i FN i september. En ny terrorvåg har redan börjat denna vecka, med flera terroristattacker i Israel strax norr om Eilat, där minst åtta personer dödades och över 40 skadades, flera av dem barn. Attackerna ägde rum i omedelbar närhet av en egyptisk gränspostering, ytterligare ett olycksbådande tecken på Egyptens förändrade hållning mot Israel efter det offentliga upproret där tidigare i år.

Utländska intressen finansierar den senaste tidens stora protester i Israel som kräver social rättvisa. Även om det finns sociala missförhållanden i Israel som behöver lösas, så är dessa protester ledda av radikala vänsteranhängare som i första hand vill destabilisera Israels nuvarande regering. Det är dags att fasta och be!

40-dagars fasta för Israel 30 Augusti - 8 Oktober

En förebedjare har skrivit till oss och sagt att han blivit ledd att hålla en tredagars Ester fasta under denna mycket allvarliga tid för Israel. Andra kanske kan fasta en dag eller göra en partiell Daniel-fasta.

Vi uppmuntrar alla i Elia Bönarmé att intensifiera sin bön för Israel under de kommande fyrtio dagarna från Elul 1 till Yom Kippur, 30 Augusti - 8 oktober och även ta minst en dag av fasta från solnedgång till solnedgång under dessa fyrtio dagar. Om du vill vara en del av denna 40-dagars fasta för Israel, kan du gå till vår hemsida www.thewatchman.org och registrera den dag du kommer att fasta! Vi uppmuntrar dig att vidarebefordra detta upprop till så många bedjare som möjligt. Låt oss hjälpa till att bygga en skyddsmur runt Israel av bön och fasta under denna mycket avgörande tidpunkt i historien!

Vi kan inte helt förhindra Israels fiender från att attackera Guds folk. Dessa attacker är en del av vad det profetiska ordet klart och tydligt sagt kommer att hända. Världens nationer kommer att vända sig mot Israel och Jerusalem i de sista dagarna. Men vi kan be om Guds hjälp och skydd mot dessa attacker. Detta är vårt ansvar att göra och vi kan vara helt säkra på segern. Gud har redan sagt hur det kommer att sluta för fienden: "På Israels berg skall du falla med alla dina härar och med de folk som följer dig." (Hes 39:4)

Låt oss särskilt be om välsignelse och beskydd över de israeliska bosättarna i Judéen och Samarien! En banbrytande tjänst som kallas HaYovel (se www.HaYovel.com) hjälper dessa bosättare att skörda sina druvor i enlighet med Jesaja 61:4-5: "De skall bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De skall åter bygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte. Främlingar skall stå redo att föra era hjordar i bet, utlänningar skall åt er bruka era åkrar och vingårdar". Låt oss backa upp deras profetiska verksamhet i frontlinjen på Israels berg med mycket bön!

Vi vill tacka de av er som har gensvarat med stöd för Gideonprojektet, att ge israeliska reservsoldater nya säkerhetsvästar som de har stort behov av. Se http://projectgideon.org för mer information. Doron Keidar kommer att resa runt för att informera om den nuvarande situationen i Israel och samla in stöd för detta projekt. Om du har möjlighet att organisera ett israelmöte i ditt område så kan du skriva till shieldofdavid7@gmail.com


• Be om Guds barmhärtighet mot Israel att han kommer ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob!
"Men Mose bönföll inför HERREN, sin Gud, och sade: ’HERRE, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du har fört ut ur Egyptens land med stor kraft och stark hand? Varför skulle egyptierna få säga: Till deras olycka har han fört ut dem för att döda dem bland bergen och utrota dem från jordens yta? Vänd dig från din glödande vrede och ångra det onda du har i sinnet mot ditt folk. Kom ihåg Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, som du med ed vid dig själv har lovat: Jag skall göra era efterkommande lika talrika som stjärnorna på himlen, och hela det land som jag har talat om skall jag ge åt era efterkommande. De skall få det till arvedel för evigt. ...O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i.'" (2 Mos 32:11-13,31-32)

• Be att Gud står upp och hjälper sitt folk!
"Gud var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud! Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: ’Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!’" (Ps 83:2-4)

• Förkunna Guds storhet och höghet över alla folk!
"Vem har mätt vattnen i sin kupade hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar, eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforskat HERRENS Ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han, för att denne skall ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen, lära honom kunskap och visa honom förståndets väg? Se, folken är som en droppe i en spann, som ett dammkorn i en vågskål. Kustländerna lyfter han som ett stoftkorn. Libanons skog räcker inte till offerved, dess djur inte till brännoffer." (Jes 40:12-16).

• Be att Gud omintetgör hednafolkens planer!
"Hela jorden må frukta HERREN, alla som bor i världen må bäva för honom. Ty han sade och det blev till, han befallde och det stod där. HERREN gör hednafolkens planer om intet, han gäckar folkens tankar. Men Herrens plan består för evigt, hans hjärtas tankar från släkte till släkte." (Ps 33:8-11)

• Tacka och prisa Gud för hans makt att rädda sitt folk och ge dem seger!
"Halleluja! Sjung till HERREN en ny sång, hans lov i de frommas församling. Israel skall glädja sig över sin skapare, Sions barn jubla över sin konung. De skall prisa hans namn under dans, till puka och harpa skall de lovsjunga honom. Ty HERREN gläds över sitt folk, han smyckar de ödmjuka med frälsning. De fromma skall jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Guds lov skall vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand, för att hämnas på hednafolken och straffa folken, för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor, för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja!" (Ps 149)

• Be om välsignelse och beskydd över de israeliska bosättningarna i Judéen och Samarien och för HaYovel som hjälper dessa jordbrukare!
"De skall bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De skall åter bygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte.
Främlingar skall stå redo att föra era hjordar i bet, utlänningar skall åt er bruka era åkrar och vingårdar." (Jes 61:4-5).

• Be att Gud skickar förvirring i fiendens läger, så att terroristerna börjar slåss med varandra!
"Och när de började att sjunga och lova, lät HERREN ett angrepp komma bakifrån på Ammons barn och Moab och folket från Seirs bergsbygd, de som hade kommit mot Juda, och de blev slagna. Ammons barn och Moab reste sig upp mot folket från Seirs bergsbygd för att ge dem till spillo och förgöra dem, och när de hade gjort slut på folket från Seir, hjälptes de åt att förgöra varandra." (2 Krön 20:22-23)

• Be att Gud ska skingra terroristerna!
"Låt det gå deras stormän som det gick Oreb och Seeb, och alla deras furstar som det gick Seba och Salmunna, eftersom de säger: "Guds betesmarker vill vi erövra."
Min Gud, låt dem bli som virvlande löv, som strå för vinden. Som elden förtär skog och lågan svedjer berg, så skall du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm. Täck deras ansikten med skam så att de söker ditt namn, HERRE " (Ps 83:12-17)

• Be att Gud ska resa upp starka profetiska röster för att proklamera sanningen och varna ledarna på jorden att inte dela Guds land!
"Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: ...Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred
och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom." (Ps 2:1-2,10-12)

• Be om en skyddsmur runt Jerusalem!
"Och jag själv, säger HERREN, skall vara en mur av eld omkring staden, och jag skall vara härligheten därinne." (Sak 2:5)

• Be om daglig styrka och vishet till ledarna i Israel, speciellt premiärminister Netanyahu!
"Jag skall åter ge dig sådana domare som du hade först och sådana rådgivare som du hade i början. Därefter skall du kallas "rättfärdighetens stad", "den trogna staden". (Jes 1:26)

• Be att Israel sätter sitt hopp till Herren!
"En kung segrar inte genom sin stora här, en hjälte räddas inte genom sin stora kraft. Förgäves väntar han sig seger genom hästar, med all sin styrka räddar de inte. Se, HERRENS ögon ser till dem som fruktar honom, till dem som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på HERREN, han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, på hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, HERRE, ty vi sätter vårt hopp till dig." (Ps 33:16-22)

• Be att Guds Ande utgjuts så att Israel ser upp på honom som var genomborrad för deras skull och omvänder sig!
"På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. 10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde." (Sak 12:9-10)

• Be att Guds namn ska förhärligas på hela jorden genom upprättandet av Israel!
"De skall se din iver för folket och blygas, ... Du har förökat folket, HERRE. Du har förökat folket och bevisat dig härlig, du har utvidgat landets alla gränser." (Jes 26:11,15).

• Be om en mäktig skörd in i Guds rike från muslimvärlden!
"Ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom skall hedningarna hoppas." (Rom 15:12)

Må Gud välsigna dig som väktare på Jerusalems murar!


Lars och Harriet Enarson


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar