Sidor

söndag 12 augusti 2012Fortsatt navigering bland  frimärken.

SKUGGOR OCH SPEGELBILDER

Varför hatar alla judarna, frågade han,
det vet jag inte säkert, svarade jag,
frågan var just då alltför svår att besvara. 
Vi behöver bara lyssna i vinden, fortsatte han.

Sedan vi sist talades vid 
har jag fortsatt att  bläddra från blad till blad 
bland mina frimärken. 
Jag har aldrig sett något liknande

Här framför mina ögon ligger en spegel 
i miniatyrer av Guds stora Frälsningsplan 
och än en gång har jag anledning 
att böja mig i glädje och förundran 
över det judiska folket. 

Genom ökenvandringar och uppbrott, 
genom hat och förintelse bär de Arken vidare 
för att bevara Guds Ord till världen.

Medan jag sökte efter Noa 
fann jag  dessa härliga bilder med instruktioner 
från himmelens Gud.

Från höger till vänster
Exodus 25.10
Du skall ock göra en ark av akacieträ ...
Exodus  25.23
Du skall ock göra ett bord av akacieträ ...
Exodus 25.31
Du skall göra en ljusstake av rent guld ...
Exodus 30.1
Och du skall göra ett altare för att antända rökelse ...

Och här nedan finner vi Noa och Hans ark och duvan

Genesis 9.12-14 Och Gud sade 
Detta skall vara tecknet, 
till det förbund som jag gör 
mellan mig och eder, 
jämte alla levande varelser hos eder, 
för eviga tider. min båge sätter jag i skyn; 
den skall vara tecknet till förbundet,   
mellan mig och jorden.
Och när jag härefter 
låter skyar stiga upp över jorden  
och bågen då synes i skyn 
skall jag tänka på det förbund 
som har blivit slutet mellan mig och eder,  
jämte alla levande varelser, 
vad slags kött det vara må; 
och vattnet skall då icke mer bliva en flod, 
som fördärvar allt kött.

Genesis 8.8 Sedan lät han en duva flyga ut 
för att få se, om vattnet
hade sjunkit undan från marken

Under lång tid har jag arbetat 
med Sem, Ham och Jafet, 
så det var verkligen roligt 
att hitta Noa och floden.  

Under flera år var det dessa "pojkar" 
som var huvudpersonerna på Kumlingården. 
Varje vår plockade jag ut dem till muren 
och presenterade dem för besökare. 
Installationen hade fått namnet 
"Utan försoning går världen under"
Den rubriken är ännu mera aktuell i dag.

Jag fortsätter att berätta om Guds frälsningsplan 
genom mina frimärken och ber att få återkomma./kk

 Här ser vi ett underbart löfte till Israel,
"and I shall give You a pleasant land"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar