Sidor

tisdag 18 januari 2011

FRED I MELLANÖSTERNFör kännedom

Av Oded Meiri

Publicerade 18 januari 2011 Artiklar Stängd
Etiketter:Beirut, Hizbollah, Iran, Israel, Libanon, Revolutionära Gardet


Vol 10, Nr 21 10 januari 2011
Col (ret) Dr Jacques Neriah

Israeliska och västerländska underrättelsetjänster har länge varit medvetna om det syriska och det iranska engagemanget i Hizbollahs upprustning. Damaskus’ flygplats har identifierats som transitplats för lufttransporter av iranska vapen för vidarebefordran till Hizbollah via den öppna syrisk-libanesiska gränsen, under överinseende av den syriskasäkerhetstjänsten.
- En högre tjänsteman vid Pentagon har avslöjat att Hizbollah har
50 000 raketer och missiler, inklusive 40-50 Fatah 110-missilier
och 10 SCUD-C-missiler. Vidare har ungefär 10 000 Hizbollahkrigare
utrustats med en mängd moderna vapen medan det iranska
Revolutionära Gardet har tränat Hizbollah i användandet av dessa
vapen.
- För närvarande har Iran mer kontroll än någonsin över Hizbollah.
Den iranske generalen Hassan Madavi, befälhavare över den
libanesiska grenen av det Revolutionära Gardet, är placerad i Beirut,
tillsammansmedmängder av iranskaofficerareoch övrigaexperter.
- Den iranska säkerhetstjänsten som agerar inom strukturen för
det Revolutionära Gardet, har byggt upp många celler i Afrika,
av vilka de flesta förlitar sig på shiitiska emigranter från Libanon.
Detta genomförs inom organisationen Afrikanska Divisionen av
Jerusalem-divisonen av Gardet, en insats ledd av general Qassem
Suleymani. Efter utbildningen i Iran tjänstgör dessa som kärntrupp
vad gäller rekrytering av övriga och för att erbjuda en bas för iransk
underrättelsetjänsts aktiviteter i respektiveländer.
- I södraLibanon, med hjälp av ingenjörstruppernai det Revolutionära
Gardet, har Hizbollah grävt tunnlar vilka döljer krigarna från de
vaksamma ögonen tillhörande de israeliska UAV som patrullerar
regionen. Hizbollah kommandocentra har också utrustats med ett
oberoende kommunikationsnätverk vilket bekostas av Iran. Hizbollah
fortsätter även att förvara och gömma krigsmaterial i moskéer, skolor,
brandstationer och liknande. Enligt israelisk underrättelsetjänst har
åtminstone100 libanesiskabyar förvandlats till genuinamilitärbaser.

--------------------------------------------------------------------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar